Aserikoksista ankarampia rangaistuksia, työryhmä ehdottaa

Jatkossa esimerkiksi aseen lainaaminen järjestäytyneelle rikollisryhmälle voisi tuoda pisimmillään neljän vuoden vankeusrangaistuksen.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän valmistelemat lakiehdotukset aserikoksista ovat lähteneet lausunnolle.

Työryhmä ehdottaa ankarampia rangaistuksia nykyisistä aserikoksista. Aseen mukana pitäminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa lisättäisiin törkeän ampuma-aserikoksen tekotavaksi. Lisäksi kaikkien törkeiden ampuma-aserikosten vähimmäisrangaistus korotettaisiin kahdeksi vuodeksi vankeutta.

Vaarallisen esineen hallussapidon enimmäisrangaistus korotettaisiin kahdeksi vuodeksi vankeutta, ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidon enimmäisrangaistus korotettaisiin vuodeksi vankeutta.

Uusi rikos rangaistavaksi

Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi ampuma-aseen käsittely vakavaa rikollista toimintaa varten. Siitä voitaisiin tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen.

Esimerkiksi ampuma-aseen lainaaminen tai luovuttaminen järjestäytyneelle rikollisryhmälle tai sen yrittäminen katsottaisiin jatkossa tällaiseksi rikokseksi. Sen selvittämisessä voitaisiin käyttää myös telekuuntelua.

Ministeriön mukaan ehdotuksilla pyritään siihen, että aserikosten rangaistukset vastaisivat nykyistä paremmin rikosten paheksuttavuutta ja vakavuutta. Lisäksi ehdotuksilla tavoitellaan uusien rikosten tekemistä estävää vaikutusta.

Lakiehdotukset ovat lausunnoilla 7. kesäkuuta saakka.

Lue myös:

    Uusimmat