Avi antoi Helsingin yliopistolle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta, Sisu-järjestelmässä vakavia saavutettavuuspuutteita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut Helsingin yliopistolle huomautuksen vakavista saavutettavuuspuutteista yliopiston Sisu-järjestelmässä, avi kertoo tiedotteessaan.

Aville tehdyn kantelun mukaan Sisussa on vakavia saavutettavuusongelmia, joista osa on suunniteltu korjattavan vasta vuonna 2023.

Sisu on Helsingin yliopiston käyttämä sähköinen opintotietojärjestelmä, jonka avulla opiskelijat suunnittelevat opintojaan.

Digipalvelulaki velvoittaa muun muassa viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivustoistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Avin mukaan Sisun käyttö on saavutettavuuspuutteiden vuoksi näkövammaiselle henkilölle lähes mahdotonta.

Järjestelmässä opiskelijoiden on muun muassa tarkoitus ilmoittautua kursseille ja hallinnoida kattavasti omia opintojaan.

Järjestelmä estää itsenäisen käytön

Sisun saavutettavuuspuutteet käytännössä estävät näkövammaiselta opiskelijalta järjestelmän itsenäisen käytön.

Helsingin yliopisto on arvioinut, että osa vakavista puutteista korjataan vuonna 2023

Pitkää korjausaikataulua ei ole perusteltu saavutettavuusselosteessa, jossa saavutettavuuspuutteet on kuvattu.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmä ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusvaatimuksista voisi poiketa vain, jos poikkeamiselle esitetään lain mukaiset hyväksyttävät perusteet saavutettavuusselosteessa

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yliopistolla ei ole riittäviä perusteita vuoteen 2023 asti ulottuville korjausajoille.

– Ratkaisuun vaikutti erityisesti se, että yliopistot ovat isoja toimijoita, joiden tehtävänä on nimenomaisesti edistää yhdenvertaisuutta ja tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, kertoo saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Jos suurin osa opiskeluajasta on mahdotonta käyttää itsenäisesti opintohallintajärjestelmää, se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaa tutkinnon suorittamista. Nähdäksemme yliopiston korjausaikataulu on perusteeton ja kohtuuttoman pitkä. Päädyimme näiden seikkojen vuoksi antamaan Helsingin yliopistolle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta.

Digipalvelulaki velvoittaa käytännössä koko julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin toimijoista tekemään verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavat eli sellaiset, joita mahdollisimman moni ihminen voi käyttää itsenäisesti.

Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että siihen asti kunnes Sisun saavutettavuuspuutteet on korjattu, Helsingin yliopiston täytyy tarjota vaihtoehtoinen asiointitapa ja kuvata ohjeet siihen saavutettavuusselosteessa.

– Digipalvelulain lähtökohta on, että käyttäjät voivat asioida itsenäisesti verkossa ilman, että heidän tarvitsee erikseen pyytää sisältöä tai palvelua itselleen sopivassa saavutettavassa muodossa, huomauttaa Rainio.

– Tavoitteena on, että palveluissa jo alun alkaen olisi huomioitu erilaisten käyttäjien tilanteet ja tarpeet.

Järjestelmä tulossa muihinkin korkeakouluihin

Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan.

Aluehallintoviraston ohjauksen mukaan Helsingin yliopiston täytyy viivytyksettä korjata Sisun saavutettavuuspuutteet niin, että järjestelmä vastaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia

Erityisesti käytön estävät saavutettavuuspuutteet pitää korjata välittömästi.

Kantelu Helsingin yliopistosta Sisu-järjestelmän vuoksi tehtiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lokakuussa 2020.

Aluehallintovirasto pyysi asiaa käsitellessään selvityksiä yliopistolta ja lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Sisu-palvelun on toteuttanut korkeakoulujen yhteisesti omistama Funidata Oy.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan palvelu on otettu käyttöön tai sitä ollaan ottamassa käyttöön useissa muissakin Suomen korkeakouluissa.

Aluehallintovirasto voi lisäksi ottaa yliopistoja ja niiden digipalveluja osaksi valvontaohjelmaansa.

Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä toimijan tekemään palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja tarvittaessa tehostaa määräystä uhkasakolla.

Apua asiointiin pitäisi saada myös virka-ajan ulkopuolella

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon mukaan apua vaihtoehtoiseen asiointiin pitäisi olla saatavilla myös virka-ajan ulkopuolella, jolloin myös Sisu on muiden opiskelijoiden käytössä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tarvittaessa tutkia tapausta syrjinnän kannalta yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen näkökulmasta.

Digipalvelulaki, jossa saavutettavuusvaatimukset kuvataan, tuli voimaan 1. huhtikuuta 2019.

Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi.

Lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä.

Digipalvelulain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa.

– Saavutettavuuden huomioiminen edistää yhdenvertaisuutta, lisää osallisuutta ja myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia, kun yhä useampi ihminen voi asioida itsenäisesti verkossa, toteaa Rainio.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta.

Videot

Uusimmat

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja