Aikuisten harrastukset sisätiloissa uhattuina, julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan – näin hallitus linjasi koronasuosituksia alueittain

Hallitus tiedotti uusista koronatoimista 1:04:25
Katso video: Näin hallitus kertoi uusista koronapäätöksistä.

Hallitus julkisti tänään uusia suosituksia kiihtyneen koronaviruspandemian takia. Ihmisten kokoontumisista annettiin uusia suosituksia muun muassa yleisötilaisuuksien ja sisäharrastustoiminnan osalta.

Hallituksen suositukset ovat alueellisia riippuen niiden kulloisestakin koronavirustilanteesta.

Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa. Alueelliset epidemiatilanteet voi nähdä päivittäin päivittyvästä THL:n koronakartasta.

Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Epidemian perustason alueet

Perustason alueilla hallitus suosittelee, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä

Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Epidemian kiihtymistason alueet

Epidemian kiihtymistason alueilla hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä. 

Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen noudattamista. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä.

Julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä.

Tilojen käyttörajoitusten perusteella suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa. 

Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. 

Hallitus suosittelee myös korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Epidemian leviämisvaiheen alueet

Epidemian leviämisvaiheen alueilla hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä. Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa. 

Tarvittaessa julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.

Viimesijaisena keinona hallitus suosittelee toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Lue myös:

    Uusimmat