Maskeja ja etätyötä, miten käy joulujuhlien? Katso oman alueesi uudet suositukset ja rajoitukset tästä

2:04
Pääkaupunkiseudulla otettiin käyttöön uusia koronasuosituksia – näin Martti reagoi uutisiin

Heikentynyt tartuntatilanne on saanut monet sairaanhoitopiirit linjaamaan uusia suosituksia, jotka koskevat esimerkiksi etätyötä ja kasvomaskeja.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 1 007 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 200 koronatartuntaa, mikä on yli 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

  • Katso jutun alussa olevalta videolta, kuinka ihmiset kommentoivat kiristyviä koronasuosituksia.

Sairaalahoidossa 306 koronapotilasta, mikä on 22 vähemmän kuin maanantaina. Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina.

Tartuntatilanne on heikentynyt viime aikoina useassa sairaanhoitopiirissä. Listaamme tässä jutussa, millaisiin toimiin eri sairaanhoitopiireissä on ryhdytty tartuntatilanteen heikkenemisen myötä. Listauksessa ovat mukana kaikki ne sairaanhoitopiirit, jotka ovat tiedottaneet uusista suosituksista tällä viikolla tai joiden koronasuosituksista päättävät koordinaatioyhmät ovat kokoontuneen alkuviikon aikana.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan alueellinen koronatilanneku​varyhm​ä totesi eilisessä kokouksessaan, että Etelä-Karjalan alue on kokonaisuudessaan koronavirusepidemian leviämisaluetta.​ Alueella on voimassa laaja maskisuositus eli maskia suositellaan käytettäväksi ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa, joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöillä sekä yli 12-vuotilailla oppilailla. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, myös täyden koronarokotesarjan saaneita.

Koska Etelä-Karjala on siirtynyt leviämisalueeksi, Valtioneuvosto tulee oletettavasti asettamaan ravintolarajoituksia koko Etelä-K​arjalan alueelle. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna päättämään ravintolarajoituksista​. Vaihtoehtona rajoituksille ravintolat voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Ryhmä suosittelee, että joulujuhlia järjestetään mahdollisimman pienillä porukoilla. Koulujen joulujuhlia suositellaan sisätiloissa pienemmille porukoille ja isommat juhlia ehdotetaan järjestettäväksi ulos.

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan koronanyrkki kokoontui maanantaina. Ryhmän mukaan leviämisalueen tunnusmerkit täyttyvät yhä alueella. 

Koronanyrkin mukaan väestön rokotuskattavuudessa on edelleen puutteita, vaikka halukkuus koronarokotteiden ottoon onkin hieman noussut. Sairaalahoidon kuormitus on yhä suurta. Tällä hetkellä tartuntoja ilmenee etenkin kouluikäisten joukossa.

Alueella jatketaan jo voimassa ollutta etätyösuositusta 31.12. asti. 

Aluehallintovirasto on kieltänyt alueen kunnissa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa kaikille osallistujille katsomotiloissa ei ole määrätty istumapaikkoja tai jos kyse on yhteislaulutilaisuudesta.

Lisäksi paikallinen koronanyrkki suosittelee muun muassa, että yskityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti ja aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa noudatetaan lähikontaktien välttämistä. Alueella on myös käytössä laaja maskisuositus.

Helsinki ja Uusimaa

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti eilen kiristyneestä koronatilanteesta. Samalla alueen etätyö- ja maskisuositusta kiristettiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kokonaisuudessaan koronavirusepidemian leviämisaluetta. 

Maskinkäyttöä suositellaan jälleen kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Suositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia.

Pääkaupunki astui myös takaisin laajan etätyösuosituksen piiriin vain reilu kuukausi sen jälkeen, kun valtakunnallinen etätyösuositus purettiin lokakuussa. Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Kainuu

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si tiis­tain ko­kouk­ses­saan, et­tä alue on pe­rus­ta­sol­la, ei­kä uusille ra­joi­tus­toi­miin ole tar­vet­ta. Näin myös­kään ko­ro­na­pas­si ei ole käy­tös­sä Kai­nuus­sa.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kien käyt­töä, mi­kä­li tur­va­vä­le­jä ei voi­da säi­lyt­tää esi­mer­kik­si ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa, jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä tai vas­taa­vis­sa ti­lan­teis­sa. Tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­nen, kas­vo­mas­kien käyt­tö ja hy­vä kä­si­hy­gie­nia on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa.

Keski-Pohjanmaa

Sairaanhoitopiiri tiedotti sivuillaan maanantaina, että alueen koronatilanne jatkuu vakavana, vaikka tartuntamäärissä ja ilmaantuvuudessa on havaittu laskua.

Alueellinen koronaviranomaisryhmä suosittelee, että erilaiset tilaisuudet ja kokoontumiset pidetään pienimuotoisina. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin koronaohjeistuksiin ja hygieniaohjeisiin. Alueella on voimassa etätyösuositus 31.12. saakka sekä laaja maskisuositus.

Keski-Suomi

Alueellinen koronanyrkki tiedotti maanantaina, että koronatartuntamäärien kasvusta huolimatta aluetta ei määritellä leviämisalueeksi.

Tartuntoja on ilmennyt viime viikkoina erityisesti alle 12-vuotiaiden ja muiden rokottamattomien keskuudessa. 

Alueella on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi alueella suositellaan huolehtimaan henkilökohtaisista turvatoimista, kuten hyvästä käsihygieniasta, maskinkäytöstä, turva etäisyyksistä ja ruuhkaisten paikkojen välttämistä.

Kymenlaakso

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä tiedotti keskiviikkona, että alueen koronatilanne on erittäin vaikea. Alue luokitellaan leviämisalueeksi.

Alueella on käytössä laaja etätyösuositus ja maskisuositus.

Koronakoordinaatioryhmä päätti viikko sitten esittää aluehallintovirastolle yleisötapahtumien kokoontumisrajoituksia Kymenlaaksoon. Rajoitus tarkoittaisi, että Kymenlaaksossa ei voisi järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia, joissa on käytössä seisomakatsomo tai yleisöllä ei ole ennakkoon määritettyä yksilöityä istumapaikkaa. Aluehallintovirasto käsittelee koronakoordinaatioryhmän esitystä lähiaikoina.

Lisäksi ryhmä suosittelee, että sellaisissa kulttuuritapahtumissa, joissa ei ole käytössä riittävän väljiä väliaikatiloja, katsojien tulee viettää väliaika katsomotiloissa.

Länsi-Pohja

Alueellinen pandemiatyöryhmä tiedotti tänään, että alueen sairaalakuormitus on kasvanut viime viikkoina nopeasti. Kemin Kivikankaan palvelukodissa on todettu tartuntaketju, ja sinne on jouduttu asettamaan vierailurajoituksia.

Lähes kaikissa alueen kunnissa on viime viikkojen aikana otettu käyttöön kokoontumisrajoituksia ja lisäksi alueella on voimassa valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset, jotka ovat voimassa vuoden loppuun. Rajoitusten vaihtoehtona on koronapassin käyttöönotto.

Alueella on myös voimassa laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus. Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee myös kuntia rajoittamaan yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin osallistumista. Matkailussa suositellaan huomioimaan kohdealueen epidemiatilanne.

Myös koululaisten karanteenikäytäntöjä on muutettu. Tavoitteena on turvata lasten ja nuorten mahdollisimman häiriötön koulunkäynti. Jatkossa pääpaino altistustilanteissa on ala- ja yläkoululaisten vapaa-ajan kontaktien kartoituksessa.

Pirkanmaa

Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalla tasolla. Pandemiaohjausryhmä palautti maanantaina maskisuosituksen oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille. Työpaikoille suositellaan mahdollisuuksien mukaan hybridityötä, ja työpaikalla suositellaan maskin käyttöä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirille kokoontumisrajoituksia yli sadan henkilön yleisötilaisuuksiin sisätiloissa, joissa ei ole osallistujille määriteltyä istumapaikkaa. Myös yhteislaulutilaisuudet ovat rajoitusten piirissä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille, jolloin passilla pääsee tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Pirkanmaa otti käyttöön leviämisalueen ravintolarajoitukset viikko sitten keskiviikkona. Vaihtoehtona rajoituksille ravintolat voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kertoi tiistaina, että alue täyttää yhä leviämisalueen kriteerit, sillä rokotuskattavuus on alueella muuta maata alhaisemmalla tasolla ja koronapotilaiden määrä alueen sairaaloissa on kasvanut. Alueella on käytössä siksi leviämisalueen ravintolarajoitukset.

Tulevana perjantaina voimaan astuvat myös kokoontumisrajoitukset. Aluehallintoviraston päätöksellä yli viidenkymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa kielletään Pohjois-Pohjanmaalla 25.12. asti. Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voidaan järjestää, jos niissä osallistujilta edellytetään koronapassia.

Koordinaatioryhmä suositteleekin kasvomaskin käyttöä rokotetuille henkilöille, kun liikutaan sellaisissa sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Rokottamattomille henkilöille maskin käyttöä suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedotti maanantaina, että alueen tilanteessa on tapahtunut käänne huonompaan. Suurin osa tartunnoista on kuitenkin todettu koronavirukselle altistuneiden henkilöiden seulonnoissa.

Koordinaatioryhmän mukaan sairaanhoitopiirin epidemiatilanne ei täytä nykyisiä leviämisvaiheen kriteereitä eikä tarvetta esimerkiksi ravintolarajoituksille ole. Ryhmä suosittelee vahvasti kotitestien tekemistä altistuneille, joilla on hengitystieinfektion oireita.

Pohjois-Savon alueella on käytössä valtakunnallinen maskisuositus eli maskia suositellaan käytettäväksi etenkin julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä tiedotti eilen, että alueella otetaan laaja etätyösuositus jälleen käyttöön. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, sekä sisällä että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä. Kouluissa ja oppilaitoksissa suositus on voimassa peruskoulun 4. luokasta lähtien.

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut voivat pääsääntöisesti jatkaa lähiopetuksessa. Opiskelijatapahtumissa on edelleen erittäin tärkeää noudattaa terveysturvallisia käytäntöjä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kielsi yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Toimijat voivat järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin. Määräys on voimassa 16.12. asti.

Suuria yksityistilaisuuksia järjestettäessä pyydetään kiinnittämään huomiota koronaturvalliseen käyttäytymiseen.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja