121 kansanedustajaa haluaa yksityiset parkkifirmat kuriin: "Virhemaksut ovat näiden yritysten merkittävä tulonlähde"

Invalupa ei pelastanut vammaista naista pysäköinnin valvontamaksulta – päälle maksettava vielä 3000 euroa ParkkiPaten oikeuskuluja 1:16
MTV:n Rikospaikka-ohjelmassa käsiteltiin viime tammikuussa tapausta, jossa invalupa ei pelastanut vammaista naista pysäköinninvalvontamaksulta.

Lakialoitteella pyritään puuttumaan yksityisten parkkifirmojen toimintaan. Tarkoituksena on korjata yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyviä ongelmat ja ristiriitaisia laintulkintoja. Valtaosa kansanedustajista tukee aloitetta.

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen haluaa korjata yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmia lakimuutoksella. Tänään jätetyssä lakialoitteessa on mukana yhteensä 121 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan laajentumisen myötä kansalaiset ovat Kiljusen mukaan joutuneet yhä useammin tulkinta- ja kiistatilanteisiin, joissa heidän oikeusturvansa on heikko.

– Samalla riita-asiat pysäköintifirmojen määräämistä valvontamaksuista, erityisesti niiden oikeellisuudesta ja kohtuullisuudesta, ovat lisääntyneet niin kuluttajariitalautakunnassa kuin tuomioistuimissakin, mikä on kasvattanut ruuhkaa jo ennestään kuormittuneissa oikeusasteissa.

– Lakialoitteen pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että yksityisten pysäköinninvalvontayritysten antamat kohtuuttomat pysäköintivirhemaksut ja parkkisakoilla rahastaminen loppuvat, painottaa Kiljunen.

Parkkipaikalla piilee monta vaaraa – tiedätkö, kuka väistää ja ketä? 4:12
Katso video: Parkkipaikoilla piilee monta vaaraa.

"Laki on tulkinnanvarainen"

Kiljusen mukaan sakotuskäytännöt vaikuttavat mielivaltaisilta, eikä niissä noudateta oikeudenmukaisuuden periaatetta tai kohtuullisuusharkintaa.

– Nykyinen laki on tulkinnanvarainen, ja se on johtanut riitoihin parkkipaikoilla. Yksimielisyyttä lain soveltamisesta ei ole vallinnut korkeimman oikeuden ja perustuslakivaliokunnan välilläkään. Lain pitää olla selväsanainen, jotta turhilta ja kalliiksi käyviltä riidoilta tuomioistuimissa vältytään, Kiljunen lisää.

Lakialoitteessa esitetään säädettäväksi, ettei yksityinen toimija voisi määrätä sopimusoikeudellista sanktiota ilman konkreettista sopimusta. Esityksen mukaan pysäköinninvalvonta halutaan palauttaa vain julkisen vallan tehtäväksi.

– Palvelua tarjoavien yritysten tulot muodostuvat pysäköintivirhemaksuista ja osittain myös luvallisen pysäköinnin tuloista. Se, että virhemaksut ovat yksityisten parkkiyritysten merkittävä tulonlähde, ohjaa yritysten palkkaamat pysäköinninvalvojat määräämään mahdollisimman paljon valvontamaksukehotuksia. Tällöin kohtuullisuusharkintaa ei noudateta, ja riidanalaiset saatavat toimitetaan herkästi perintäfirmojen karhuttaviksi.

Lähde: SDP

Lue myös:

    Uusimmat