Ylilääkäri: Kannabis ei korvaa alkoholia – päihteillä paikataan arjen merkityksettömyyttä

Teini-ikäisten alkoholinkäyttö näyttää tutkimusten mukaan vähenevän. Vaikka kannabiksen käyttö vastaavasti lisääntyy samassa ikäryhmässä, ei se ole korvaamassa alkoholia.

– Näyttää siltä, että ainakaan Suomessa kannabis ei korvaa alkoholia, vaan se päinvastoin esiintyy runsaan alkoholinkäytön rinnalla, toteaa Helsingin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttäri.

Päihdekeskuksessa hän on kohdannut asiakkaita, jotka ovat ovat kertoneet korvanneensa nuorena aloitetun runsaan alkoholinkäytön runsaalla kannabiksen käytöllä. Hän ei kuitenkaan näe tällaista korvaamista erityisen myönteisenä.

– Siinä vaihdetaan päihdeongelma toiseen. Jos kannabista ei olisi niin paljon tarjolla, nämä henkilöt olisivat nyt todennäköisesti kokonaan raittiita, hän pohtii.

"Korkea elintaso mahdollistaa päihteet"

Kannabiksen käytön kasvuun on hänestä useita syitä. Yksi tärkeimmistä on tiedon määrän ja osittain sitä kautta myös kotikasvatuksen lisääntyminen.

Niemi-Pynttärin mukaan kannabista käytetään erityisesti parikymppisenä. Hän näkee myös yhteyden elintasoon.

– Alkoholia käytetään tilastojen mukaan maassa sitä enemmän, mitä enemmän on käytettävissä olevia tuloja. Myös kannabiksessa vastaava yhteys on nähtävissä. Korkea elintaso mahdollistaa päihteiden käytön, kun ihmisillä ei ole parempaa tekemistä.

Hänen mukaansa pelkkä raha ei selitä päihteiden käyttöä kehittyneimmissä maissa. Kun ihmisten tarpeet ovat valmiiksi tyydytettyjä, päihteillä lääkitään syntyviä merkitsemättömyyden ja tyhjyyden tunteita.

Toisaalta myös päinvastaiset ilmiöt voivat ruokkia päihteiden käyttöä. Yhteiskunnassa käynnissä oleva eriarvoisuus ja konfliktit, yksilöiden ja yhteisöjen traumaattinen historia sekä silkka päihteiden tarjonta lisäävät käyttöä.

Videolla Neimi-Pyntäri pohtii tarkemmin, mitkä seikat altistavat päihteiden käytölle.


Osuus merkittävä nuorten psykooseissa

Niemi-Pyntärin työssä kannabiksen mielenterveysvaikutukset näkyvät erityisesti nuorilla psykoosipotilailla.

– Meillä nuorten psykoosipotilaiden kohdalla 20–50 prosentilla on merkittävää ongelmaa kannabiksen kanssa, hän kertoo.

Toisaalta hän toteaa, että suhteessa suoraan kannabiksen aiheuttamien psykoosien osuus kaikista psykooseista on pieni. Kun tarkkailujaksolla havaittiin 125 kannabispsykoosia, oli alkoholipsykooseja 16 000. Luvuissa puhutaan psykooseista, jotka on diagnosoitu vain päihteen aiheuttamiksi.

Sen lisäksi että kannabiksen käyttö erityisesti runsaana on yhteydessä mielenterveyden häiriöihin, häiritsee se myös kognitiivisia toimintoja, kuten muistia ja tarkkaavaisuutta.

Noin 6 prosenttia päätyy päihdeongelmaan

Niemi-Pynttäristä vaikuttaa sille, että päihteitä sisältävässä yhteiskunnassa ei päihdeongelmia voida täysin kitkeä.

– Näyttää siltä, että noin kuusi prosenttia ihmisistä päätyy jonkinlaiseen päihdeongelmaan, jos päihteitä vain on tarjolla. Yksilöittäin asiaan vaikuttavat kuitenkin monet seikat, temperamentista elämän ongelmiin.

Hän ei lämpene ehdotuksille kannabiksen laillistamisesta. Vaikka Niemi-Pynttärin mielestä äärimmäinen kontrolli ei ole oikea vastaus huumausaineongelmaan, ei hän olisi valmis vapauttamaan kannabiksen kauppaa.

– Kannabiksesta ei tule tehdä täysin laillista, vaan siitä tulisi antaa pienehkö rangaistus. Jos kannabis vapautettaisiin täysin, loisi markkinatalous sen avulla uusia tarpeita, lisäkysyntää ja sitä kautta enemmän ongelmia, hän toteaa.

Keskeinen ratkaisu päihdeongelmiin onkin ihmisten hyvinvoinnin parantaminen.

– On rakennettava maailmaa, jossa jokainen saa olla hyväksyttävästi oma itsensä, hän kiteyttää.

Videolla Niemi-Pynttäri pohtii keinoja vaikuttaa päihteiden käyttöön.


Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja