Yli kolmasosa kuolonkolareista päihdekuskien aiheuttamia – 80 prosentilla rattijuopumus ylitti törkeän rajan

Kuvat Espoon kehätiekolarin tapahtumapaikalta ovat surullista katsottavaa – rattijuopo aiheutti kahden hengen kuoleman lokakuussa 2020 1:00
Kuvat Espoon kehätiekolarin tapahtumapaikalta ovat surullista katsottavaa – rattijuoppo aiheutti kahden hengen kuoleman lokakuussa 2020.

Päihtyneet kuskit aiheuttavat ison osan kuolemaan johtaneista liikenneturmista, kertoo tuore raportti. Päihtyneiden moottoriajoneuvonkuljettajien aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa kuoli vuosina 2015–2019 kaikkiaan 324 henkilöä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan päihtyneet kuljettajat aiheuttivat viiden vuoden aikana yhteensä 281 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on yli kolmannes kaikista onnettomuuksista.

Kuolleista suurin osa oli päihtyneitä kuljettajia tai heidän matkustajiaan. Onnettomuuksissa kuoli myös 21 yhteenajoissa vastapuolena olleiden ajoneuvojen kuljettajaa tai matkustajaa sekä neljä jalankulkijaa ja yksi polkupyöräilijä.

Lähes kolmannes ajoi usean eli päihteen alaisena

Päihtyneistä kuljettajista 27 prosenttia kuljetti ajoneuvoa usean eri päihteen vaikutuksen alaisena. Suurin osa eli 73 prosenttia päihtyneistä kuljettajista oli käyttänyt alkoholia, 27 prosenttia oli käyttänyt huumausaineita ja 31 prosenttia ajokykyyn mahdollisesti vaikuttanutta lääkeainetta.

Päihteiden sekakäyttö painottui etenkin huumeita tai lääkkeitä käyttäneisiin kuljettajiin. Alkoholia juoneista 22 prosenttia oli sekakäyttäjiä.

Huumekuskeista 70 prosenttia ja lääkkeitä käyttäneistä 71 prosenttia oli käyttänyt myös muita päihteitä. 

Alkoholionnettomuuden aiheuttaneet kuljettajat olivat tyypillisesti voimakkaasti humalassa. Suurimmalla osalla eli eli 78 prosentilla heistä veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan eli 1,2 promillea.

Tutkijalautakuntien tietojen mukaan päihdekuljettajista monet olivat jääneet rattijuopumuksesta kiinni jo aiemmin. 

Alkoholin vaikutuksen alaisista kuljettajista 36 prosenttia ja huumekuskeista 54 prosenttia oli kärähtänyt rattijuopumuksesta ainakin kerran onnettomuutta edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Lue myös:

    Uusimmat