Vika vai ominaisuus? Myyjäliike ei kertonut kaikkea 649 euron näytöstä, mutta päätyi jotenkin vaatimaan hyvitystä kuluttajalta

Saako auton vikoja kaunistella? Käytettyjen autojen kauppa on tyypillinen kuluttajariidan aihe 4:59
Saako auton vikoja kaunistella? Käytettyjen autojen kauppa on tyypillinen kuluttajariidan aihe.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan ostaja ei saanut ostopäätöksensä tueksi riittävästi tietoa tuotteen ominaisuuksista.

Kuluttaja oli ostanut lokakuussa 2019 nettikaupasta 649 euron hintaisen näytön tietokoneeseensa. Hän kuitenkin huomasi näytössä valovuotoa ja päätyi lopulta palauttamaan sen tultuaan johtopäätökseen, että kyseessä on tuotteen ominaisuus, eikä häiriö, joka poistuisi itsestään.

Valovuodolla tarkoitetaan monille näytöille ja televisioille tyypillistä, mutta epätoivottua ilmiötä, jossa näytön reunat ovat vaaleammat kuin muu osa näytöstä. Valovuoto voi olla myös epätasaista, jolloin vuoto keskittyy esimerkiksi vain osaan reunoista. Valovuoto havaitaan parhaiten, kun näyttö toistaa mustaa tai muuten hyvin tummaa kuvaa ja huoneen muu valaistus on pimennetty.

Myyjä ei kuitenkaan suostunut hyvittämään täyttä ostohintaa, vaan vaati 100 euron korvausta tuotteen arvon alenemisesta. Myyjä oli saanut laitteen huoltovalikosta selville, että näyttö oli ollut päällä yhteensä 31 tuntia.

Kuluttaja piti myyjän vaatimusta 100 euron arvon alenemisesta kohtuuttomana, sillä kyseessä oli hänen sanojensa mukaan huipputason näyttö, jonka ominaisuuksia kohtaan on perusteltua olla vaativa. Hän myös katsoi, että koska laadukkaan näytön käyttöikä on useita vuosia, ei runsaan 30 tunnin kokeilu ole voinut alentaa sen arvoa merkittävästi.

Myyjän mukaan kuluttajan olisi pitänyt tehdä päätöksensä näytön palauttamisesta enimmillään 10 tunnin kokeilulla. Myyjä korosti, että valovuoto on LCD-tekniikkaa käyttävien näyttöjen tyypillinen ominaisuus, eikä tämän näytön tapauksessa ollut edes kyse erityisen voimakkaasta vuodosta.

Näin lautakunta ratkaisi

Lautakunta toteaa marraskuisessa yksimielisessä ratkaisussaan, että vaikka valovuoto olisikin LCD-näyttöjen tyypillinen ominaisuus, ei tällaisen ominaisuuden voida olettaa olevan tavallisen näyttöä ostavan kuluttajan tiedossa.

Lisäksi tämän hintaisen näytön ostajan on lautakunnan mielestä voitava luottaa siihen, että myyjä tuo kyseisen ominaisuuden hänen tietoonsa ennen sopimuksen tekemistä. Koska näin ei toimittu, ei näyttö ole vastannut kuluttajan perusteltuja odotuksia, joten kyse on myyjän vastuulle kuuluvasta virheestä.

Lautakunta piti virhettä vähintään yhtä suurena kuin tuotteen käyttämisestä johtunutta arvon alenemaa, eikä näin ollen pitänyt myyjän vaatimusta 100 euron korvauksesta perusteltuna. Se suositti, että myyjä luopuu vaatimuksestaan.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta

Lue myös:

    Uusimmat