Vältä ratkaiseva virhe! Tästä syystä hometalosi korjaus epäonnistuu

Tiedätkö, miten toimia, jos talossasi todetaan homevaurio?

Hometaloa korjatessa maltti ja suunnitelmallisuus ovat valttia. Hometalon korjaaminen epäonnistuu usein puutteellisen tutkimuksen takia.

Homevauriokorjaamiseen liittyy erikoispiirteitä, jotka talon omistajan on tärkeää tietää ennen homekorjaukseen ryhtymistä, kertoo Hengitysliiton korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Heidi-Johanna Jokelainen.

– Ensimmäinen tärkeä asia on ymmärtää homekorjaushankekokonaisuus eli miten homekorjaushanke etenee, kuka vastaa mistäkin asiasta ja kuka on pätevä suorittamaan korjaushankkeen eri vaiheita.

– Toinen tärkeä asia on ymmärtää se, että homevaurion korjaus eroaa tavanomaisesta korjaustyöstä muun muassa sen vuoksi, että homevaurioituneissa rakennuksissa esiintyvät mikrobit voivat olla terveydelle haitallisia.

Jotta kaikki talosi homevaurionkorjauksen kannalta oleelliset asiat toteutuvat korjaustyön aikana, panosta tutkimuksiin, korjaussuunnitteluun, varsinaisen homekorjaustyön urakkatarjouspyynnön ja urakkasopimuksen tekoon sekä valvontaan.

– Loppujen lopuksi rakennuttajana eli työntilaajana sinä itse olet vastuussa talosi homekorjaustyön onnistumisesta, Jokelainen muistuttaa vastuiden jakautumisesta.

Hometalokorjauksen onnistumiseen tarvitaan:

Tasokas ja riittävän laaja rakenteita avaava kuntotutkimus selvittää kosteus- ja homevaurioiden laajuuden ja aiheuttajan. Tarvittaessa haitta-ainekartoituksella selvitetään onko rakenteissa käytetyissä materiaaleissa esimerkiksi asbestia tai PAH-yhdisteitä.

Myös teknisten järjestelmien, kuten ilmanvaihto-, sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmien kunto ja uusimistarve kannattaa kartoittaa samalla.

– Homekorjauksessa on usein epäonnistuttu sen vuoksi, ettei talon omistaja ole ollut valmis rahallisesti panostamaan riittävän laajoihin tutkimuksiin. Talo tulisi tutkia aina kokonaisuutena. Jos tutkimukset on tehty puutteellisesti, ei voida homekorjauksessa onnistua.

Korjaussuunnitelma (kosteusvauriokorjaussuunnittelija)

Korjaussuunnitelma teetetään tutkimusten jälkeen. Suunnitelmassa esitetään mitä korjataan, miten korjataan ja kuinka laajasti korjataan, ja se sisältää piirustukset ja työselitykset.

Korjaussuunnitelman tavoitteena on poistaa kaikki vaurioiden aiheuttajat ja vauriot sekä korjata rakenteet toimimaan rakennusfysikaalisesti oikein.

– Melko monta asuinrakennuksen homekorjausta on tehty ilman korjaussuunnitelmaa siten, että ainoastaan vaurioituneet materiaalit on vaihdettu uusiin eikä vaurion aiheuttaa ole poistettu. Valitettavasti tällöin homevaurio uusiutuu, korjausneuvoja Heidi-Johanna Jokelainen kertoo.

Tärkeä korjaussuunnitelma

Toimivien korjausratkaisujen suunnittelu vaatii vahvaa rakennusfysiikan osaamista ja käytännön kokemusta.

Korjaussuunnitelmaa tarvitaan työn toteuttamisen lisäksi myös viranomaishyväksynnän hakemiseen (rakennuslupa, toimenpidelupa) sekä urakoitsijalle lähetettävään tarjouspyyntöön.

Urakka-asiakirjat (esim. kosteusvauriokorjaussuunnittelija)

Homekorjaustyön toteuttamista varten tarvitaan kirjalliset sopimusasiakirjat, jotka kertovat mitä korjataan ja miten.

Sopimusasiakirjojen tekniset asiakirjat sisältävät yleensä korjaussuunnitelman ja työselosteen sekä niihin liittyviä asiakirjoja (siivous-, suojaus- ja alipaineistusohjeet jne).

Kaupallisissa asiakirjoissa, homekorjausurakan tarjouspyynnössä ja urakkasopimuksessa, esitetään kuka vastaa mistäkin ja mitä korjaustyöstä on sovittu.

Urakoitsijan on helpompi antaa urakkatarjous ja toteuttaa työ onnistuneesti, mitä yksityiskohtaisempi urakkatarjouspyyntö korjaussuunnitelmineen on.

Kellarin perusmuurin alaosa märkänä.

Homekorjausurakka (homekorjaukseen perehtynyt urakoitsija, vastaava työnjohtaja ja valvoja)

Homekorjauksessa on useita vaiheita, joilla on merkitystä korjauksen lopputulokseen: tiedonkulku, purkutyöt ja suojaaminen, työmaan kosteudenhallinta, rakennusaikainen siivous sekä homeettomaksi siivous yms.

Homekorjaustyö voi mennä vikaan hyvistä suunnitelmista huolimatta, esimerkiksi sen vuoksi ettei tieto kulje työmaalla.

– Järkevä rakennuttaja nimeää koko hankkeen ajaksi yhden henkilön, esimerkiksi vastaavan työnjohtajan tai kosteusvauriokorjaustyön valvojan, välittämään tietoa hankkeen eri osapuolille. Tämän lisäksi rakennuttajalla olisi hyvä olla valvoja, joka tarkastaa juuri ne hänen talonsa homekorjauksen kannalta kriittisimmät työvaiheet ennen kuin korjaustyö voi jatkua.

Lisätietoa:

Homekorjaukseen ryhtyvälle löytyy lisätietoa Hengitysliiton sivulta http://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/hometalon-korjausurakka.

Ympäristöministeriö julkaisee kesän 2015 aikana Hometalkoissa luodut oppaat homekorjaukseen ryhtyvälle (omakotitalo ja taloyhtiö). Oppaat ovat ilmaisia ja ne ovat luettavissa Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden internetsivustolla www.hometalkoot.fi/muut-oppaat.

Lue myös:

    Uusimmat