Mainos

Uusin teknologia helpottaa muistisairaiden kotihoitoa: ”Ovihälytys kertoo heti, jos isä lähtee yöllä ulos”

Monilla meistä on huoli ikääntyvistä vanhemmistamme ja heidän pärjäämisestään kotona. Omaiset miettivät erilaisia ratkaisuja esimerkiksi siivoukseen, kaupassakäyntiin, ja lääkärikäynteihin. Osa miettii myös sitä miten vanhemman muistisairauteen tulisi valmistautua ja miten arjen sujuminen kotona voitaisiin varmistaa muistisairauden edetessä. Onneksi nykyteknologia tulee apuun tässäkin asiassa.

Voiko läheisen ikääntymiseen varautua?

Vanhempamme ovat rakentaneet itsenäisen Suomen, eivätkä he halua luopua omasta itsenäisyydestään ja itsemääräämisoikeudestaan. He haluavat asua kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Asumisen turvapalveluja

Vuonna 2014 perustettu terveysteknologian palveluyritys Terveysoperaattori Oy on tuonut kotona asumisen turvapalvelut kaikkien saataville, kunnasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Terveysoperaattorin OMAseniori-tuoteperheestä löytyy vaihtoehtoja moneen eri elämäntilanteeseen:

  • OMAseniori Päivärytmi - automaattiset hälytykset ja ilmoitukset omaisille muutoksista, aktiivisuusraportit ja turvapuhelin samassa
  • OMAseniori Kotivahti -  ilmoitus kotoa poistumisesta sekä aktiivisuusraportit, turvapuhelin
  • OMAseniori Turvapuhelin – perinteinen turvapuhelin modernilla designilla
  • OMAseniori Paikannusranneke – mahdollistaa itsenäisen elämän, myös ulkoillen

 Lisätiedot ja tilaukset:

p. 0800 170 300 (maksuton)

www.omaseniori.fi

info@omaseniori.fi

Muutokset ikäihmisten kunnossa tapahtuvat monesti pikkuhiljaa, huomaamatta – tai sitten emme vain halua nähdä näitä muutoksia. Vahva, turvallinen vanhempi muuttuu vähitellen yhä enemmän autettavaksi senioriksi, ja päätöksenteko sekä usein liikkuminenkin käy yhä vaikeammaksi. Katsommeko surullisina sivusta vai voimmeko tehdä jotakin ja varautua tuleviin asioihin? Kiitos nykyteknologian, voimme ottaa ohjia omiin käsiimme turvataksemme senioriläheisen kotona asumista.

Markkinoilla on nykyään paljon erilaisia vaihtoehtoja kotona asumisen turvaamiseen ikääntyneillä, muistisairailla ja muilla erityisryhmillä, jotka tarvitsevat turvaa kotona. Perinteisiä turvapuhelimia on ollut markkinoilla jo kaksi vuosikymmentä. Niiden rinnalle on kuitenkin tullut sensoreita ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita, jotka hälyttävät henkilön rutiineissa tapahtuvista muutoksista.

Ennakointi on tärkeää

Jotta kotiin vietävistä turva- ja aktiivisuuspalveluista saa täyden hyödyn, ne kannattaisi hankkia riittävän ajoissa. Ikääntyneille kaikenlaiset muutokset arkirutiineissa ovat yleensä stressaavia, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa teknologiaa otetaan käyttöön, sen paremmin se hyväksytään osaksi arkea.

Omaseniori kuvitus 1 vrs 2
Omaseniori Kotivahti ilmoittaa muun muassa kotoa poistumisesta.

Erityisesti muistisairaille on hyötyä siitä, että teknologia on osa arkea jo silloin, kun sairaus ei ole vielä edennyt pahaksi. Tämä edesauttaa myös sitä, että muutokset palveluiden tuottamissa aktiivisuus- ja hyvinvointiraporteissa havaitaan ajoissa, ja voidaan hankkia kotiin hyvissä ajoin myös muita tarvittavia palveluita.


Teknologia helpotti muistisairaan isän hoitoa

Virpi, muistisairaan seniorin tytär, kertoo omaisten olleen ajoissa liikkeellä palveluiden kanssa. Virpi oli huolissaan ikääntyneestä, yksin pitkän matkan päässä omakotitalossa asuvasta isästään. Virpi halusi isälleen OMAseniori Päivärytmi-palvelun, jotta sai tietää miten isä pärjää, ja tiedon jos jotain poikkeavaa kotona tapahtuu.

Virpin isällä oli aluksi käytössään OMAseniori Päivärytmi, josta Virpi sai tietoa isän pärjäämisestä kotona. Kun isän muistisairaus eteni, oli Virpille ensiarvoisen tärkeää saada heti tieto, jos isä poistuu kotoa, etenkin yöaikaan talvella. Tässä kohtaa OMAseniori Päivärytmi-palvelu muutettiin OMAseniori Kotivahdiksi, joka hälytti Virpille, kun isä lähti seikkailemaan.

”Tämä olisi varmasti todella monelle tarpeellinen palvelu. Useita tarinoita olen kuullut tässä isän sairauden aikana, kuinka on omainen löytynyt esimerkiksi ulkorakennuksesta aamulla – hengissä ja terveenä kuitenkin onneksi. Isälläkin nuo uloslähtemiset vähissä vaatteissa alkoivat yhtäkkiä; ei niitä osannut etukäteen arvata. Tämä palvelu on ollut tarpeen. Emme olisi pärjänneet enää näitä kolmea viime kuukautta ilman ovihälytystä. Nyt isällä on turvallinen hoitopaikka.”

Lue myös:

    Uusimmat