Mainos

Lapissa kokeiltiin uutta teknologiaa kotihoidossa – kerää kehuja vanhuksilta ja hoitajilta

Vanhukset toivovat voivansa asua kotonaan pitkän aikaa – jopa elämänsä loppuun saakka. Ikäihmisten kotona asuminen edellyttää toimivia kotihoidon palveluita, jotka takaavat hoivan ja huolenpidon. Lapissa kotihoidon tueksi haettiin ratkaisua Seniortek Oy:n kehittämästä HoivaTurva-älyteknologiasta. 

Toimivaan kotihoitoon ja vanhusten palvelujen kehitykseen etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja ympäri Suomen. Lapissa vietiin juuri läpi kaksivuotinen sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hanke, jonka tavoitteena oli edistää ikäihmisten elämänlaatua ja kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Hankkeen keskiössä olivat kotona asumista kannustavat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat sekä älyteknologiaa hyödyntävät palvelut. Ne edistävät parhaimmillaan vanhuksen itsenäistä elämää kotona ja toisaalta säästävät kuntien kustannuksia.

– Kotihoidon palvelumalleja on kehitettävä, jotta ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman kauan turvallisesti omissa kodeissaan, Rovaniemen ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander toteaa.

Taataan ikäihmisille yörauha

Suomen väestöstä lähes joka kymmenes on vähintään 75-vuotias. Kaikista 75 vuotta täyttäneistä jopa 93 prosenttia asuu kotonaan. Kotona asuvan, ikääntyvän väestön määrä tulee vain kasvamaan.

Yksi hankkeessa mukana olleista yksityisistä palveluntarjoajista oli Seniortek Oy kehittämällään HoivaTurva-etäseurantajärjestelmällä. Seniortekillä nähdään, että teknologialla on merkittävä rooli vastuullisen kotihoidon turvaamisessa ikääntyvälle väestölle.

– Nykyisellään kotihoidon resurssit kohdentuvat hoivatyön ohella myös turhiin tarkistuskäynteihin. Ikävimmillään nämä aiheettomat käynnit herättävät asiakkaan unilta keskellä yötä ja aiheuttavat pian uuden hälytyksen tai kutsun. Älyteknologiaan perustuvalla HoivaTurva-järjestelmällä vältetään turha ramppaaminen vanhuksen kotona ja taataan ikäihmisille yörauha, Seniortek Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurmela kertoo.

Kotona asuminen on laitoshoitoa edullisempaa. Älyteknologiaa kotihoidossa hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

– Kun aiheettomia kotihoitokäyntejä onnistutaan vähentämään älyteknologian ansiosta yhdellä käynnillä vuorokaudessa, säästetään sillä VTT:n tutkimuksen mukaan 15 000 euroa vuodessa yhtä kotihoidon asukasta kohden. Jo kaksi käyntiä kuukaudessa vähemmän maksaa HoivaTurva-palveluun investoinnin takaisin kuukaudessa, havainnollistaa Nurmela. Kaksi käyntiä on saman arvoinen rahassa kuin HoivaTurvan kuukausimaksu.

Hankkeen aikaisiin pilottikohteisiin asennettiin älyteknologiaa, jonka avulla pystytään seuraamaan iäkkään asukkaan elämänrytmiä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kun laite havaitsee kotona asuvan vanhuksen rytmissä selkeitä muutoksia, se hälyttää poikkeavuudesta, kuten kaatumisesta tai epätavallisesta passiivisuudesta.

Pitkäksi jääneestä postinhakureissusta aiheutuu hälytys

Hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan HoivaTurva-etäseurantajärjestelmäkokeilut olivat onnistuneita. Yksi merkittävistä hyödyistä oli laitteen luoma turvallisuuden tunne erityisesti vanhuksen tai muistisairaan henkilön läheisille.

Rovaniemen kunnan kotihoidolle palvelu oli jo entuudestaan tuttu, sillä HoivaTurva oli otettu käyttöön jo ennen hankkeen alkamista. Hankkeen myötä asiakkaiden ja pilottikohteiden määrää lisättiin entisestään.

– HoivaTurva on käytännöllinen, sillä käyttäjille ei tule mitään päälle puettavaa teknologiaa, eikä palvelu edellytä asiakkaalta minkäänlaisia toimenpiteitä. Palvelu sopii erinomaisesti esimerkiksi muistisairaiden ja kaatumisalttiiden henkilöiden hoidon tueksi, Rovaniemen kotihoidon teknologiaohjaaja Nina Viiri luonnehtii.

HoivaTurva-palvelussa asiakkaan asuntoon kiinnitetään liiketunnistimia, jotka rekisteröivät liikettä lantion korkeudelta ylöspäin. Jos asukas kaatuu, laite hälyttää automaattisesti viestillä esimerkiksi omaisia ja kotihoidon henkilökuntaa.

Ovihälytys puolestaan tuo turvaa erityisesti muistisairaalle ja hänen omaisilleen, sillä se hälyttää, mikäli asukas ei ole palannut esimerkiksi postinhakureissultaan takaisin sisälle.

Kotihoidon henkilökunnan työtä tuetaan teknologialla

Useassa kunnassa ollaan huolissaan kotihoidon resurssien riittävyydestä ikääntyvän väestön kasvaessa.

Kotihoidon henkilökunnalle älyteknologiaan perustuvasta HoivaTurva-palvelusta on hyötyä asiakkaiden vuorokausirytmin ja liikkeiden seurannassa erityisesti öisin, jolloin henkilökuntaa on vähän. Viirin mukaan HoivaTurva toimii valvonnan ohella tukena myös hoidon suunnittelussa.

– Palvelu rekisteröi muun muassa vessakäyntien tiheyttä ja nukkumista. Rekisteröityjä poikkeavuuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi riittävän nesteytyksen ja kivunhoidon arvioinnissa, Viiri kertoo.

Teknologialla on merkittävä rooli vastuullisen kotihoidon turvaamisessa. Teknologia-avusteisia palveluja tullaan tarvitsemaan kunnissa yhä enemmän ja useammin.

– Teknologian ansiosta resursseja saadaan kohdistettua aiempaa tehokkaammin henkilökohtaiseen apuun silloin, kun apua todella tarvitaan. Kunnan näkökulmasta uusien välineiden ja tavoitteellisten toimintamallien kartoitus on tärkeää. Vanhusten hoidon ja kotihoidon tueksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. HoivaTurva-palvelu on yksi niistä, Lohtander kiteyttää.

  • Vuodesta 2005 turvallisuusratkaisuja tuottanut turva-alan yhtiö
  • Tavoitteena tarjota helppokäyttöisiä turvallisuusratkaisuja, jotka helpottavat arkea sekä mahdollistavat edullisemman ja paremman hoitotyön
  • HoivaTurva yhdistää valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä hoitajakutsun yhdeksi, helppokäyttöiseksi järjestelmäksi
  • HoivaTurva sopii yksin asuville, kotona turvaa tarvitseville, sairaalasta kuntoutettaville, muistisairaille ja liikuntarajoitteisille
  • Seniortekin järjestelmille ja asentamistyölle on myönnetty työn laadun takaava TU-turvaurakoitsijasertifikaatti
  • Kaikilla työntekijöillä käytössä Poliisin myöntämä turvasuojaajakortti
  • Lue lisää Seniortek.fiLue myös:

    Uusimmat