Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan huomenna – mikä muuttuu päivähoidossa?

3:42

Maanantaina tulee voimaan uusi varhaiskasvatuslaki, johon on valmistauduttu ahkerasti kunnissa ja päiväkodeissa.  

Nämä asiat muuttuvat päivähoidossa:

 • Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vain silloin, kun lapsen vanhemmat tai huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti.  
 • Jos ainakin toinen vanhemmista on päivät kotona, perheen lapsilla on oikeus enintään puolipäiväiseen päivähoitopaikkaan.  
 • Tällöin lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.  
 • Huoltaja voi valita, toteutetaanko 20 tunnin varhaiskasvatusaika osapäiväisesti tai osaviikkoisesti.
 • Päivähoito-oikeutta ei rajata, mikäli lapsen kehitys ja tuen tarve tai perheen olosuhteet vaativat lapsen kokoaikaista päivähoitoa.  
 • Päiväkodissa saa jatkossa olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti, ennen luku oli seitsemän.
 • Osa kunnista rajaa päivähoito-oikeutta ja kasvattaa ryhmäkokoja, osa kunnista ainoastaan rajaa päivähoito-oikeutta ja loput kunnista eivät tee kumpaakaan.  
 • Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon listataan tavoitteet ja niiden toteutus.  
 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat nousevat, mutta varsinaisten asiakasmaksujen nostamista käsitellään vasta syksyllä. 
 • Varhaiskasvatuksen pääpaino siirretään pedagogiikalle ja päiväkodeista tulee osa koulutusjärjestelmää.    

Tähän asti kaikilla lapsilla on ollut oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon, mutta nyt oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa niissä perheissä, joissa ainakin toinen vanhemmista on päivät kotona. Lapsen tuen tarpeeseen tai perheen olosuhteisiin vedoten voidaan anoa erityislupaa pidempään hoitoon.  

– Nämä hakemukset ovat työllistäneet meitä. Emme ole hyväksyneet esimerkiksi sellaisia hakemuksia, joissa perusteena on ollut lapsen kielenhäiriö kuten ärrävika, Porin varhaiskasvatuspäällikkö Ritva Välimäki kertoo.

Porissa on 32 kaupungin ja 11 yksityistä päiväkotia. Lakimuutos aiheuttaa muutoksia kaikissa näissä päiväkodeissa.

– Meillä on 3000 päiväkotilasta, mutta lakimuutos koskee lopulta vain muutamaa kymmentä lasta, Välimäki sanoo.  

Osa kaupungeista toteuttaa

Pori on yksi niistä kunnista, jotka ottavat käyttöön subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoituksen.

Osa kunnista rajoittaa päivähoito-oikeutta ja aikoo myös kasvattaa ryhmäkokoja. Päiväkodissa voi jatkossa olla yhtä aikuista kohden kahdeksan lasta seitsemän sijaan.  

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n arvion mukaan 30 kuntaa, kuten Helsinki ja Tampere, eivät aio rajata päivähoito-oikeutta eivätkä kasvattaa ryhmäkokoja.  

– Päiväkotien henkilökunta on selvittänyt omien hoitolastensa tilanteen ja monet perheet ovat myös itse tehneet selvityksen, Välimäki sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on epäselvin niissä perheissä, joissa työ- tai opiskelupaikkaa ollaan vasta hakemassa eikä tulevaisuudesta vielä tiedetä. Se edellyttää päiväkodeilta enemmän joustoa, jotta hoito voidaan muuttaa kokoaikaisesta osa-aikaiseksi ja päinvastoin.  

Vilskettä enemmän

Vanhemmat voivat itse päättää, kuinka 20 päiväkotituntia jaetaan viikolle. Eri mittaiset päivät ja eri aikoihin hoitoon tulevat lapset lisäävät päiväkotien hektisyyttä.  

– Jatkossa päiväkodin toiminnallisuus vaatii enemmän suunnittelua, jotta toiminta ei jatkuvasti keskeydy, Välimäki sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että lapset saavat jatkaa tutussa päiväkodissa. Isommissa yksiköissä on myös mahdollista perustaa osa-aikaisille lapsille omia ryhmiä.  

Päivähoito-oikeuden rajaamisen taustalla ovat hallituksen säästötalkoot. Kun osa suurista kaupungeista ei rajannut päivähoito-oikeutta, 62 miljoonan tavoitellut säästöt jäävät huomattavasti pienemmiksi.   

Opettajien ammattijärjestö OAJ on laskenut, että lakimuutos voi johtaa jopa 2 300 työpaikan vähennykseen. Porin kaupunki ei Välimäen mukaan aio tehdä henkilöstömuutoksia.

Lue myös:

  Uusimmat

  Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja