Uusi tutkimus murtaa myyttejä: Uskonnolliset lapset ovatkin muita itsekkäämpiä?

Itsekäs vai antelias? Uskonto voi vaikuttaa huomattavasti lapsesi käyttäytymiseen. 

Uskonnollisia ihmisiä pidetään usein anteliaina, mutta uusi tutkimus kääntää ennakkoluulot päälaelleen. Current Biologyn julkaisemassa tutkimuksessa nimittäin selvisi, että uskonnolliset lapset ovat keskimäärin itsekkäämpiä kuin uskontokuntiin kuulumattomat.  

Tuore tutkimus selvitti uskonnon vaikutusta lasten armeliaisuuteen ja anteliaisuuteen pelien ja leikkien avulla.

Uskonnollisuus yhteydessä myös ankaruuteen 

Tähän yhdysvaltalaistutkimukseen osallistui 1 170 5–12 vuotiasta lasta kuudesta eri maasta. Lasten anteliaisuutta mitattiin pelin avulla, jossa lasten tuli jakaa tarroja ryhmän uusille jäsenille. Toisessa kokeessa lapsia pyydettiin antamaan rangaistuksia keksittyihin arjen ongelmatilanteisiin. Näitä olivat muun muassa kavereiden tunteiden huomioonottaminen ja pelien epäreilut tilanteet.

Uskonnollisten lasten vanhemmat olivat ennen koetta ilmoittaneet lastensa olevan keskimääräistä tunteellisempia ja osoittavan paremmin oikeudenmukaisuutta arkisissa tilanteissa. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että uskonnollisuus oli voimakkaasti yhteydessä lasten itsekkyyteen ja rangaistusten ankaruuteen.

Uskonnollisissa perheissä kasvaneet lapset tuomitsivat ennakkokäsityksistä poiketen tovereitaan ankarammin, ja olivat samalla vähemmän anteliaita tuntemattomia kohtaan.

Tutkimukset ristiriidassa keskenään

Tutkimusta voidaan kuitenkin pitää kiistanalaisena. Aiemmat samasta aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että uskonnolliset antavat enemmän rahaa hyväntekeväisyyteen kuin uskontokuntiin kuulumattomat. Muun muassa tästä syystä monet mieltävät uskonnolliset ihmiset anteliaiksi.

Tutkimusten arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että tutkimuksissa on selvitetty lähinnä kirkon kautta annettavia hyväntekeväisyyslahjoituksia.

Tämä vääristää tutkimustuloksia uskonnollisten ihmisten puolesta, sillä hyväntekeväisyyttähän voi harjoittaa myös muuta kuin kirkon kautta. 

Lähde: Time

Lue myös:

    Uusimmat