USU: Leikkaukset uhkaavat supistaa ammatillista koulutusta

Noin neljä viidestä ammatillisen koulutuksen järjestäjästä arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa hallituksen leikkausten takia, kertoo Uutissuomalainen. 

Tämä voi johtaa esimerkiksi koulutustarjonnan supistamiseen ja henkilöstön vähentämiseen. Tieto pohjautuu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n tuoreeseen kyselyyn.

Hallitus teki kehysriihessä päätöksen leikata ammatillisen koulutuksen rahoituksesta 100 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.

Kyselyyn vastanneista yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, että rahoitusleikkaus heikentää ammatillisen koulutuksen kehitysnäkymiä lähivuosina. 

Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista arvioi joutuvansa käynnistämään muutosneuvottelut rahoitusleikkauksen vuoksi. Vajaa kolme neljännestä arvioi, ettei pysty jatkossa vastaamaan riittävästi alueensa työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.

AMKE:n toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 60 koulutuksen järjestäjää. Vastausprosentti oli noin 71.

Ammattilaisten lisäksi oppilaatkin huolestuivat kouluterveyspalvelujen tilasta 2:10

Ammattilaisten lisäksi oppilaatkin huolestuivat kouluterveyspalvelujen tilasta.

Lue myös:

    Uusimmat