Työntekijän lakkosakkoon tehtävä muutoksia, vaatii perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta sai tänään valmiiksi lausunnon hallituksen lakkolaeista eli työrauhalainsäädännöstä. Se vaatii muutoksia työntekijän lakkosakkoa koskeviin pykäliin.

Perustuslakivaliokunta vaatii, että työntekijän lakkosakkoa eli 200 euron hyvitysmaksua koskevia pykäliä on muutettava, jotta laki voidaan säätää tavallisena lakina.

– Valiokunta katsoi yksimielisesti, että on välttämätöntä muuttaa sääntelyä koskien työntekijän velvollisuutta maksaa työnantajalle hyvitysmaksu, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.). 

Hallituksen lakiesityksen mukaan työntekijälle voitaisiin määrätä 200 euron hyvitysmaksu, jos hän on osallistuu lakkoon, jonka tuomioistuin on todennut laittomaksi.

Miten pykälän käy?

Vestmanin mukaan lakkosakkoa koskevat pykälät hallituksen esityksessä olivat perustuslakivaliokunnan kannan mukaan liian väljiä. Valiokunnan kanta ei kuitenkaan tarkoita, ettei työntekijän 200 hyvitysmaksua voitaisi ollenkaan säätää, Vestman sanoo.

– Siitä ei ole kyse, vaan perustuslakivaliokunnan arvio oli, että menettelyllisesti sitä täytyy vahvistaa.

Tästä vaatimuksesta perustuslakivaliokunta oli yksimielinen.

Sen sijaan valiokunta joutui äänestämään siitä, onko myös poliittisia lakkoja ja myötätuntolakkoja koskevaa säätelyä välttämätöntä tarkentaa, jotta laki voidaan säätää tavallisena lakina. 

Enemmistö perustuslakivaliokunnasta katsoi, että ei ole, vaikkakin tarkennuksia on tarpeen tehdä.

Seuraavaksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tekee lakkolaeista mietinnön, jossa se ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnon. Työelämä- ja tasa-arviovaliokunta on koolla jo tänään, mutta mietintön valmistunee vasta lähiviikkoina.

Hallituksen on arvioitu haluavan saada lakkolait voidaan jo vapuksi. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan asiasta päättäminen on eduskunnan käsissä.

Lue myös:

    Uusimmat