Tutkimus: Näitä lääkkeitä käyttäville kehittyy tavallista enemmän dementioita

Antikolinergisiä lääkkeitä käyttäville kehittyy tavallista enemmän dementioita, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkityksellä olevien potilaiden aivoissa on myös erilaisia haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää aiempia havaintoja. Antikolinergisiin lääkkeisiin kuuluu muun muassa trisyklisiä masennuslääkkeitä sekä virtsankarkailuun ja Parkinsonin tautiin käytettäviä lääkkeitä.

Tutkimukseen osallistui 60 keskimäärin 73-vuotiasta antikolinergisiä lääkkeitä käyttävää sekä 400 samanikäistä, jotka eivät olleet lääkityksillä. Osallistujien aivot oli tutkittu useita kertoja osana kahta aiempaa tutkimusta.

Antikolinergisiä lääkkeitä käyttävät pärjäsivät muita heikommin muistitesteissä sekä kokeissa, joilla mitattiin huomiokykyä ja psykomotorista nopeutta sekä suunnitelmallista ajattelu- ja toimintakykyä.

Aivojen magneettikuvauksissa lääkkeitä käyttävien aivoista löytyi myös haitallisia muutoksia, jotka saattavat selittää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä. Kuvausten perusteella rakenteellisia muutoksia oli ainakin aivokuoressa ja aivokammioissa.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa nyt julkaistut tulokset viittaavat antikolinergisten lääkkeiden voivan vahingoittaa iäkkäiden potilaiden aivoja ja toimintakykyä. Vaikutukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta riittäviä, jotta lääkäreiden olisi hyvä miettiä tarkoin ennen kuin määräävät kyseisiä lääkkeitä iäkkäille potilailleen.

Tutkimus julkaistiin Jama Neurology -lehdessä.

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. 

Lue myös:

    Uusimmat