Tukea salaliittoteorioille? Tutkimus yhdisti fluorin lasten pienempään älykkyysosamäärään

Tuore kanadalaistutkimus yhdistää raskaudenaikaisen fluoridille altistumisen lapsen alempaan älykkyysosamäärään. Tämä tukee salaliittoteoriaa, jonka mukaan juomaveteen lisätty fluori haittaa esimerkiksi lapsen älyllistä kehitystä, mutta tutkijat kehottavat suhtautumaan löydöksiin varoen. Suomessa juomaveteen ei lisätä fluoria.

JAMA Pediatrics -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa havaittiin, että sikiön lisääntynyt altistuminen fluoridille raskauden aikana on yhteydessä heikompaan älykkyysosamäärään 3–4-vuotiaana. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkasteltiin, miten 0,7 milligrammaa fluoria litrassa juomavettä vaikuttaa lapsen älylliseen kehitykseen. Fluori on vedessä ionimuodossa eli fluoridi-ionina.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset pitävät määrää optimaalisena tasona, kertoo CNN. Fluoridi estää hampaiden reikiintymistä, minkä vuoksi juomavettä fluorataan useissa maissa. Suomessa fluoridin tyypillinen pitoisuus pohjavedessä on alle 0,1 milligrammaa litrassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomessa fluoria ei lisätä juomaveteen, vaan sitä irtoaa veteen luonnostaan maaperästä.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimusta varten kanadalaistutkijat tarkastelivat 512 äiti-lapsiparia, jotka asuivat kuudessa suuressa kanadalaisessa kaupungissa, joissa vettä fluorataan. Sikiön raskauden aikainen altistuminen fluoridille mitattiin äideiltä kerätyistä virtsanäytteistä. Lisäksi tutkijat ottivat huomioon, kuinka paljon minkäkin kaupungin juomavedessä oli fluoridia ja kuinka paljon naiset kertoivat hanavettä juovansa.

Lasten älykkyysosamäärää mitattiin näiden ollessa 3–4-vuotiaita. Mittaukseen käytettiin lasten kognitiivisen kyvykkyyden arvioimiseen tarkoitettua WPPSI-III-menetelmää.

Lisäksi tutkijat vertasivat 400 äidin fluoridinsaantia heidän lastensa älykkyystesteissä saavuttamiin pisteisiin. Tarkoituksena oli mitata, miten synnytyksen jälkeinen altistuminen fluoridille mahdollisesti vaikuttaa lapsen älykkyyteen, sillä lapsi todennäköisesti juo samanlaista vettä kuin äitinsä.

Pojat alttiimpia fluorin haitoille?

Korkeammille fluoritasoille altistuminen raskauden aikana oli yhteydessä huonompiin pisteisiin älykkyystestissä. 

Yhden milligramman lisäys äidin saamaan fluoridiin oli yhteydessä keskimäärin 3,7 pisteen pudotukseen älykkyystestissä. Tutkimus ei havainnut, että virtsasta mitattu korkeampi fluoridipitoisuus vaikuttaisi tyttöjen älykkyyteen eikä selvittänyt, miksi fluoridi näytti tässä tapauksessa vaikuttavan juuri poikalapsiin.

Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, ovatko pojat alttiimpia fluoridin mahdolliselle neurotoksisuudelle – erityisesti, koska pojilla on enemmän keskushermoston kehityshäiriöitä kuten autismia ja adhd:ta.

Tutkijat kirjoittavat tulosten viittaavan, että fluoridin saantia raskauden aikana kannattaa mahdollisesti vähentää.

Tutkimuksessa suljettiin pois vanhempien tulotason ja koulutuksen vaikutukset tuloksiin. Myös lyijylle, elohopealle, mangaanille, perfluorioktaanihapolle ja arseenille altistumista kontrolloitiin. Tutkimusta tehnyt Christine Till huomauttaa olevan mahdollista, että myös jokin tuntematon tekijä on voinut vaikuttaa tuloksiin. Till työskentelee psykologian apulaisprofessorina Yorkin yliopistossa.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Vaikka tutkimus oli hyvin tehty, kriitikot huomauttavat, että havaittu ero poikien ja tyttöjen välillä on ongelmallinen.

Tutkimus ei yksin tule muuttamaan yhdysvaltalaisia fluoria koskevia suosituksia, joiden päämäärä on vähentää hampaiden reikiintymistä. Lisää tutkimusta aiheesta vaaditaan, toteaa myös tutkimuksen ennen julkaisemista vertaisarvioinut Harvardin yliopiston neurologian professori David Bellinger.

Kanadalaistutkimus ei kuitenkaan ole ensimmäinen, jossa fluoridi yhdistetään heikentyneeseen älykkyyteen. Myös vuonna 2018 julkaistussa meksikolaistutkimuksessa fluoridille altistumisen huomattiin olevan yhteydessä lasten kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen.

Suurin osa fluorista saadaan muualta kuin juomavedestä

Veden fluoraamiseen liittyy useita salaliittoteorioita, jotka saattavat saada tuulta siipiensä alle nyt julkaistuista tutkimustuloksista. Salaliittoteoreetikkojen mukaan fluoridia lisätään juomaveteen ja hammastahnaan ihmisten myrkyttämiseksi sekä tyhmentämiseksi.

Professori Bellinger huomauttaa, että myös kaupungeissa, joissa juomavettä fluorattiin, naiset saivat suurimman osan fluoridista muista lähteistä, kuten ruoasta, teestä ja hammastahnasta.

Pieni annos fluoridia on hyödyllistä karieksen ehkäisyssä, mutta suuremmat annokset voivat olla haitallisia sekä hampaille että luustolle, THL kertoo. Kun juomavedessä on yli 1,5 milligrammaa fluoridia litrassa, haitat lisääntyvät nopeasti.

Lue myös:

    Uusimmat