Tiivin trenditutkimus: Tällaisen remonttimiehen suomalaiset haluavat

Luotettavuus ja rehellisyys ovat rakennusalan ammattilaisten tärkeimpiä ominaisuuksia. Tutkimuslaitos Kairos Futuren toteuttaman Tiivin Pohjoismaisen trenditutkimuksen mukaan tuttuun remonttimieheen luotetaan. Jopa palvelusta pyydettävä hinta on kuluttajille vähemmän tärkeä asia kuin luotettavuus.

Tiivituotteen trenditutkimusta varten haastateltiin yli 2 600 kodinomistajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

Luotettavuuden lisäksi pohjoismaiset kuluttajat arvostavat ammattitaitoa: remonttimiesten on oltava asiantuntevia, osaavia ja tarkkoja. Tutkimus toi esiin eri Pohjoismaiden välillä myös eroja arvostuksissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ottavat remontoinnin turhankin rennosti.

– Asioiden perusteellista selvittämistä ennen remonttia ei pidetä tarpeellisena ja suomalaiset jättävät asian suureksi osaksi remonttimiesten tehtäväksi. Tämä poikkeaa selvästi kuluttajien suhtautumisesta muissa Pohjoismaissa, Ikkuna- ja ovivalmistaja Tiivituote Oy:n toimitusjohtaja Markku Uotinen arvioi.

Tuttuun remonttimieheen luotetaan

Heikko luottamus rakennusalan ammattilaisiin korostui suomalaisten vastauksissa. Tanskalaisista peräti 53 prosenttia pitää remonttimiehiä luotettavina, suomalaisista vain 31 prosenttia.

Vaikka yleinen luottamus rakennusalan ammattilaisiin on heikolla tasolla, tuttuun remonttimieheen ollaan tyytyväisiä. Suomalaisista kodinomistajista peräti 74 prosenttia antaa viimeksi palkatulle remonttimiehelle arvosanaksi erinomainen tai hyvä.

Tutkimuksen mukaan remontti sujuu mutkattomasti, kun kuluttajan ja palveluja tarjoavan ammattilaisen välillä vallitsee luottamus.

– Tämä on selvä viesti rakennusalalla: palvelujen on perustuttava luottamukseen ja ammattitaitoon, Uotinen toteaa.

Pohjoismaissa useampi kuin kaksi kolmesta kertoo luottavansa lääkäreihin, sairaanhoitajiin, poliiseihin ja opettajiin, mutta vain joka kolmas talonomistaja sanoo luottavansa remonttimiehiin. Ainoastaan toimittajiin ja liikkeenjohdon konsultteihin luotetaan vähemmän kuin remonttimiehiin.

Tietämättömyyden kuilu erottaa asiakkaat ja remonttimiehet

Tutkimuksessa nähdään luottamuspulan taustalla rakennusalan ammattilaisten ja kuluttajien välinen tietämättömyyden kuilu. Markku Uotisen mukaan rakennusalalla on paljon tekemistä, jotta palvelutarjonnasta saataisiin ymmärrettävämpää.

– Koska moni vaikkapa ikkunoita vaihtava kuluttaja on ensimmäistä kertaa hankkimassa remonttiapua, rakennuspalveluiden on oltava maallikonkin silmissä selkeitä ja luotettavia, Uotinen sanoo.

Uotisen mukaan rakennusalalla ei aina ole selvää, että kuluttaja tietäisi mitä on ostamassa – eikä remonttimies välttämättä tiedä, mitä asiakas haluaa.

– Asiakkaan on ymmärrettävä, mitä tilaus sisältää ja miten työ etenee. Hänelle on myös toimitettava juuri sitä, mitä hän on ymmärtänyt tilaavansa, Uotinen sanoo.

Näin prosentit jakautuivat:

• Suomalaisista talonomistajista 62 prosenttia uskoo, että remonttimiehiin on paras luottaa ja antaa heidän tehdä työnsä rauhassa. Muissa Pohjoismaissa näin ajattelee 41 prosenttia.

• Suomalaisista remonttimiehiin luottaa 31 prosenttia, toimittajiin 18 prosenttia ja liikkeenjohdon konsultteihin 13 prosenttia.

• Suomalaisista 74 prosenttia antaa viimeksi palkatulle remonttimiehelle arvosanaksi erinomainen tai hyvä. Huono tai surkea kokemus oli seitsemällä prosentilla talonomistajista. Muissa Pohjoismaissa arvosanan erinomainen tai hyvä antoi 78 prosenttia talonomistajista.

• Pohjoismaissa talonomistajista 93 prosenttia sanoo luottavansa heille jo aiemmin tuttuun remonttimieheen.


Tiivin trenditutkimuksen toteutti tutkimuslaitos Kairos Future. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehtyjen haastattelujen lisäksi trendiraporttia varten tehtiin koostetutkimus kustakin markkina-alueesta, käytettiin hyväksi Kairoksen trenditietokantaa sekä tehtiin etnografinen tutkimus Ruotsin ja Tanskan rakennusalan ammattilaisten parissa.

Tiivi julkaisi ensimmäisen pohjoismaisten kuluttajien asumistottumuksia vertailevan raportin vuonna 2012. Nyt julkaistussa toisessa raportissa selvitettiin syvällisemmin asuntojen saneerausta ja siihen liittyviä tekijöitä.

Katso myös Pientä mökkiremonttia:


(MTV LIFESTYLE – STT)

Lue myös:

    Uusimmat