Tiivin trenditutkimus: Suomessa koti on lepopaikka – naapurimaissa statussymboli

Suomalaisten suhtautuminen kotiinsa on rentoa, varsinkin ruotsalaisten ja norjalaisten statuksen metsästykseen verrattuna, Tiivin tuore pohjoismainen trenditutkimus kertoo.

– Tiivin trenditutkimuksen mukaan suomalaisille koti on ensisijaisesti lepopaikka, ei edustustila. Läntisissä naapurimaissa asunnon merkitys statussymbolina on paljon suurempi kuin Suomessa, ikkuna- ja ovivalmistaja Tiivituote Oy:n toimitusjohtaja Markku Uotinen sanoo.

Tutkimuslaitos Kairos Futuren tänä vuonna toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin yli 2 600 kodinomistajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

Naapurimaihin verrattuna remontti-innostus on Suomessa laimeaa, tutkimus paljastaa. Uotinen kertoo suomalaisten kiinnittävän entistä enemmän huomiota esimerkiksi ikkunoiden ulkonäköön, mutta siltikään suomalaisilla ei näytä olevan tarvetta näyttää muille, että heillä on maailman hienoin koti – kunhan he vain ovat itse tyytyväisiä kotiinsa.

Trenditutkimuksen mukaan erityisesti Norjassa kodilla on vahva statussymbolin merkitys. Lähes 60 prosenttia norjalaisista uskoo hienon kodin tekevän vaikutuksen ihmisiin, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on vain 46 prosenttia. Myös ruotsalaiset haluavat kotinsa olevan myös uusi ja siisti – he innostuvatkin laajan remontin tekemisestä paljon muiden Pohjoismaiden kuluttajia enemmän.

Kodista on tullut itseilmaisun väline

Trenditutkimuksen mukaan kodista on kuitenkin tullut tapa ilmaista itseämme. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kaikkein innokkaimpia remontintekijöitä ovat kuluttajat, jotka pitävät kotiaan oman identiteettinsä osana.

Tutkimuksessa arvioidaan remontoinnin ja remonttipalvelujen kysynnän kasvavan yhä, sillä kun koti nähdään oman identiteetin ja sosiaalisen statuksen ilmentymänä, kuluttajat haluavat luoda unelmiensa kodin ja tehdä siihen muutoksia yhä useammin. Toinen merkittävä remontointia lisäävä tekijä on energiansäästövaatimusten kiristyminen kaikissa Pohjoismaissa ja vanhojen talojen kasvava remonttitarve.

– Kuluttajien vastausten mukaan ainakin kolmasosassa taloissa ovet ja ikkunat ovat yli 20 vuotta vanhoja. Vaikka rakennusten saneeraukset ovat kasvussa, korjausvelka kasvaa koko ajan: ikkunoita ei vaihdeta sitä tahtia kuin niitä lahoaa, Uotinen sanoo.

Näin prosentit jakautuivat:

• Suomalaisille koti on tärkeämpi kuin muiden Pohjoismaiden kuluttajille. Suomalaisista 51 prosenttia sanoo kotinsa olevan erittäin tärkeä.

• Norjalaisista 59 prosenttia ajattelee, että kaunis koti tekee vaikutuksen muihin ihmisiin, kun muualla pohjolassa prosenttiluku on 46.

• Kodin remontointikohteista ikkunoiden uusimista pidetään toteutuskustannuksiin nähden eniten talon arvoa parantavana hankkeena.


Tiivin trenditutkimuksen toteutti tutkimuslaitos Kairos Future. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehtyjen haastattelujen lisäksi trendiraporttia varten tehtiin koostetutkimus kustakin markkina-alueesta, käytettiin hyväksi Kairoksen trenditietokantaa sekä tehtiin Ruotsin ja Tanskan rakennusalan ammattilaisten parissa etnografinen tutkimus.

Tiivi julkaisi ensimmäisen pohjoismaisten kuluttajien asumistottumuksia vertailevan raportin vuonna 2012. Nyt julkaistussa toisessa raportissa selvitettiin syvällisemmin asuntojen saneerausta ja siihen liittyviä tekijöitä.

LUE MYÖS:

Katso myös Unelmakoti-sarjan uusin jakso:

(MTV LIFESTYLE – STT)

Lue myös:

    Uusimmat