Tiesitkö: Kuusi tuntia metsässä laskee verenpainetta ja estää allergioita

Kaupungistunut elämäntyyli aiheuttaa yhä useammalle niin fyysisiä kuin psyykkisiä oireita, kuten masennusta ja ylipainoa. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat, että terveyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi kaupunkisuunnittelun keinoin. Tutkijan mukaan lähimetsä auttaa paitsi laskemaan verenpainetta, se voi myös helpottaa ruuansulatusvaivoissa.

Uupumus, masennus, ylipaino ja diabetes ovat edelleen kasvavia kansanterveyden ongelmia, jotka syövät ison loven yhteiseen verokassaan. Avuksi ongelmaan esitetään hyvinvointia edistävää kaupunkisuunnittelua, jossa luontoon pääsee helposti ja nopeasti.

– Luontoalueet houkuttelevat asukkaita ulkoilemaan ja liikkumaan ja sillä on tietysti suora vaikutus ihmisen fyysiseen kuntoon ja sitä kautta terveyteen. Metsäretkellä on todistetusti myös stressiä alentava vaikutus, sanoo professori Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitokselta.

– Myös viheralueiden tarjoamat ilmanpuhdistus- sekä melunrajoituspalvelut vaikuttavat osaltaan alueen asukkaiden terveyteen, Maj ja Tor Nesslingin Säätiön järjestämässä Ekosysteemipalvelut luonnon ja ihmisen yhdistäjänä? -symposiossa puhunut Tyrväinen painottaa.

Metsät vähentävät jopa allergioita

Ekosysteemipalveluiden valjastaminen yhteiskunnalliseen käyttöön on valtavassa kasvussa. Esimerkiksi marjastaminen on ekosysteemipalvelua parhaimmillaan. Luonnon positiivisesta vaikutuksesta ihmisen henkiseen hyvinvointiin onkin jo olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä. Vaikka luonnossa liikkumisen fyysisiä vaikutuksia onkin tutkittu vähemmän, on viesti silti selvä.

– Tutkimuksissa koehenkilöiden verenpaine ja pulssi laskivat, lihasjännitys väheni ja parasympaattisen, eli esimerkiksi verenkierrosta ja ruuansulatuksesta huolehtivan hermoston toiminta lisääntyi.

Ei ole yhdentekevää vietetäänkö aikaa metsässä vai pienessä puistossa. Laajat metsäalueet ovat lähiöpuistikkoa tehokkaampia tervehdyttäjiä.

– Metsässä tai muualla luonnossa ulkoilu vaikuttaa positiivisesti vastustuskykyyn. Taudinaiheuttajia vastaan taistelevat solut aktivoituvat luonnossa ja luontoalueiden läheisyys ja niillä vierailu vähentää sairastumista allergioihin, Tyrväinen listaa.

Kuusi tuntia kuukaudessa

Tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia saavutetaan, kun lähialueen luonnossa vieraillaan yli viiden tunnin verran kuukaudessa.

– Myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuva luontoretki kahdesti tai kolmesti kuukaudessa sai aikaan saman parannuksen koehenkilöiden hyvinvoinnissa.

Viheralueiden sijainti ja koko vaikuttavat virkistymiskertojen määrään ja sitä kautta tehoon. Kaavoitusten takia pirstotut viheralueet eivät houkuta alueen asukkaita samalla tavalla kuin koskematon maasto. Alueen tulee siis olla riittävän iso ja laadukas.

– Luonto on sopivan lähellä, kun sinne pääsee kävellen. Tutkimustuloksia tulisi nyt hyödyntää laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken, jotta luontopalveluiden tarjoamat mahdollisuudet kansanterveydelle tulisivat käytetyiksi, Tyrväinen summaa.

Lähde: Deski

Lue myös:

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat