Teetkö työtäsi nikotiinipussi huulessa? Työnantaja voi antaa huomautuksen

Työnantaja saa kieltää nikotiinipussit työpaikalla samalla tavoin kuin vaikkapa määritellessään työasun. Oikeusoppineen mukaan nikotiinipusseja tuskin katsotaan hyvällä esimerkiksi palveluammateissa. Juttua on korjattu 27.5. kello 13.25.

Suosiotaan lisänneet nikotiinipussit voivat aiheuttaa epäselviä tilanteita työpaikoilla. Nikotiinipussit ovat suuhun laitettavia, nuuskapusseja muistuttavia nikotiinia sisältäviä annospusseja. 

Nikotiinipussit katsotaan tupakkalain mukaan tupakan vastikkeiksi. Toisaalta nikotiinipussi voidaan katsoa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan myös aidoksi tupakkatuotteeksi, koska tupakkalain 2§ mukaan tupakkatuotteella tarkoitetaan kulutukseen sopivaa, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuvaa tuotetta.

– Nikotiinipussit jos mitkä koostuvat nikotiinista, sanoo Koskinen.

Koskisen mukaan työpaikkojen kannattaisi pikaisesti laatia yhteiset ohjeet nikotiinipusseista.

– Työpaikoilla tulisi käydä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintalain tarkoittamaa vuoropuhelua nikotiinipusseista. Miten niihin suhtaudutaan ja mitkä ovat seuraamukset käytöstä. 

Toisin kuin tässä jutussa aiemmin mainittiin, nikotiinipussit eivät kuulu tupakkalain määrittämän tupakointikiellon piiriin. Asia selvisi, kun emeritusprofessori Seppo Koskinen tutki monipolvista lakia vielä tarkemmin.

– Työnantajalla saa kyllä olla vaatimuksia työnantajan työasun ja ulkoasun suhteen, joten vaatimuksia voi olla myös nikotiinipussien käyttökiellosta. Silloin toimitaan niin sanotun yleisen työnantajapolitiikan oikeutuksen perusteella.

Huomautus voi rapsahtaa

Emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan työnantaja voi antaa huomautuksen nikotiinipussia työtehtävissä käyttävälle työntekijälle.

– Ainakin palveluammateissa toimiville ja esimerkiksi opettajille tämä on mielestäni mahdollista.

Irtisanomisuhkainen varoitus olisi sen sijaan Koskisen mukaan jo järeä toimi.

– En oikein osaa sanoa, missä kulkee raja.

Entäpä nikotiinipusseja sisältävän rasian säilyttäminen?

– Nikotiinipussia saa kyllä työpaikalla säilyttää taskussaan tai pöytälaatikossa, toisin kuin esimerkiksi huumausaineita. 

Jos työntekijä röyhyttelisi savuketta työtehtävissään, olisi se helppo havaita. Onko sitten nikotiinipussi huomaamattomampi?

– Kyllä mielestäni paksuhuulinen työntekijä kiinnittää huomiota. Samalla lailla nikotiinipussin käyttämisestä voi työpaikalla narahtaa kuten vaikka perinteisen nuuskan. Perusteltu epäily voi riittää, arvioi Koskinen. 

Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n sivuilla kerrotaan, että nikotiinipussit sisältävät usein enemmän nikotiinia kuin perinteinen nuuska. Nikotiini on piristävä aine, joka aiheuttaa riippuvuutta ja monenlaista terveydellistä haittaa – vahvoina annoksina myös myrkytyksiä. 

Orpon hallitus on tehnyt esityksen tupakkalain muuttamisesta nikotiinipussien osalta. Muutokset tuovat nykyistä yksityiskohtaisempaa säätelyä pusseille.

– Työpaikkojen osalta esitys ei näyttäisi tuovan muutoksia nykylakiin, sanoo Koskinen.

Parveketupakoinniksi nikotiinipussin käyttämistä ei voida tulkita, vaikka taloyhtiö olisikin saanut kunnalta luvan parveketupakoinnin kieltoon.

KORJATTU juttua kauttaaltaan 27.5. kello 13.25. Muutettu kohdat, joissa nikotiinipussien katsottiin kuuluvan tupakkalain määrittämän tupakointikiellon piiriin. Nikotiinipussit eivät kuulu kiellon piiriin. 

Lue myös:

    Uusimmat