Mainos

Tarkkana talouden sanoissa: Positiivinen tulosvaroitus ei tae jättimenestyksestä

Pörssiyhtiöiden tuloskausi on pyörähtänyt käyntiin. Mitä tarkoittavat ammattilaisten viljelemät lyhenteet EBIT tai ROE? Pitäisikö yhtiötä välttää kuin ruttoa, jos gearing on yli 100 prosenttia? 

11 termiä yhtiöiden tunnusluvuista 

Yhtiön tunnusluvut kertovat, miten yhtiö menestyy, kasvaa ja kannattaa sekä miten yritystoiminnan käytössä olevat varat tuottavat.

Liikevaihto (turnover, sales). Varsinaisen toiminnan myyntituotot, yrityksen tilikauden myynti. 

– Sijoittajan kannalta on tärkeää, että liikevaihto kasvaa. Ainoastaan liikevaihdon kasvulla on mahdollista kasvattaa tulosta pitkällä aikavälillä, koska tulos muodostuu liikevaihdon ja kustannusten erotuksesta, sanoo Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju.

– Kuluja ei voi karsia loputtomasti. Osavuosikatsauksissa kannattaa huomioida, mihin suuntaan yhtiön liikevaihto kehittyy suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvunopeuksia kannattaa lähtökohtaisesti vertailla vain toimialan sisällä. Jos yhtiön liikevaihto kasvaa toimialan keskiarvoa nopeammin, valtaa yhtiö markkinaosuuksia.

– Yleensä yritysjohto antaa osavuosikatsauksessa myös sanallisen arvion liikevaihdon tulevasta kehityksestä, mihin on suhtauduttava varauksella, jos toteutunut kehitys ei suoranaisesti tue annettua tulevaisuuden näkymää. Liikevaihto ja sen suhteuttaminen edellisvuosiin kertoo yhtiön kasvusta.

Liikevoitto (EBIT). Yrityksen voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. Muuttuvia kuluja ovat esimerkiksi kuljetusyrityksen polttoainekulut ja kiinteitä kuluja varikon vuokrat tai työntekijöiden palkat. Liikevoitto vastaa tulosta ennen korkoja ja veroja.

– Sijoittajalle on hyödyllistä suhteuttaa liikevoitto liikevaihtoon: se kertoo yhtiön suhteellisesta kannattavuudesta eli siitä, paljonko yhtiön myyntieurosta jää voittoa.

Nettotulos (net income). Tulokseen ennen veroja jälkeen on huomioitu tilinpäätössiirrot, tuloverot ja muut välittömät verot. Esimerkiksi osakekohtaisen tuloksen ja osingonjakosuhteen laskukaavoissa käytetään nettotulosta. 

– Kun yhtiön vuotuisen nettotuloksen suhteuttaa yhtiön taseen omaan pääomaan, saadaan oman pääoman tuotto. Mitä korkeampi se on, sitä arvokkaampi yhtiö on. Yhtiön kannattavuutta voidaan mitata suhteuttamalla nettotulos liikevaihtoon. Mitä korkeampi nettotulosprosentti on, sitä kannattavampi on yhtiö. Nettotulosprosentti on vertailukelpoinen yhtiön laadun mittarina vain toimialan sisällä.

Nettovelkaantumisaste (gearing). Yhtiön velkaantuneisuutta kuvataan gearingilla, joka ilmaistaan yleensä prosenttimuodossa.. Nettovelka saadaan vähentämällä taseen korollisista veloista yhtiön kassassa olevat likvidit rahavarat. Tunnusluku mittaa yhtiön korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta.

– Tunnusluku kertoo, mikä on yhtiön osakkeenomistajien yritykseen sijoittamien omien pääomien ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen välinen suhde. Tunnusluku soveltuu myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.

– Mitä korkeampi on gearing, sitä korkeampi on myös yrityksen velkaantuneisuus. Yli sadan prosentin gearing on lähtökohtaisesti vaaran merkki, eikä yhtiön kannattavuudella ole pelivaraa heikentymiselle.

– Kuitenkin esimerkiksi Koneella ja Nokian Renkailla on negatiivinen gearing, joka kertoo yhtiöillä olevan nettokassa. Mainittujen kannattavien kasvuyhtiöiden vakavaraisuus on erinomaisessa kunnossa.

– Nyrkkisääntönä on, että mikäli gearing on negatiivinen, on yhtiöllä nettokassa, ja jos tunnusluvun arvo on positiivinen, on yhtiöllä nettovelkaa. Nettokassa laskee yhtiön velatonta arvoa eli velkaisuudella oikaistua P/E-lukua, siinä missä nettovelka vastaavasti nostaa sitä.

Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta. Ilmoitetaan prosenttimuodossa nollan ja sadan väliltä. 

–Mitä korkeampi tunnusluvun arvo on, sitä vakavaraisempi yhtiö on kyseessä. Alle 30 prosentin omavaraisuusaste on lähtökohtaisesti hälyttävä merkki.

Osakekohtainen tulos (EPS) voidaan laskea kertomalla yhteen oma pääoma per osake (BV) ja ROE. 

Poisto. Jos esimerkiksi kumisaappaita valmistava tehdas ostaa pakkauskoneen, sitä käytetään useita vuosia. Niinpä hankinnasta koituneet kustannukset voi kirjata kuluksi vähitellen useiden tilikausien aikana. 

– Poisto näkyy yhtiön tulosluvuissa kustannuksena, mutta se ei sen sijaan vaikuta välittömästi yhtiön kassatilanteeseen, koska poisto koskee yhtiön taseessa jo olevaa omaisuuserää, jonka yhtiö on maksanut jo aiemmin. Poistojen seuraaminen kuuluu lähtökohtaisesti yritysjohdolle, ei sijoittajalle. 

– Hälytyskellojen pitää kuitenkin soida, jos poistot ovat jatkuvasti erittäin suuret suhteessa nettotulokseen. Se kertoo, että yhtiö ei todennäköisesti kykene maksamaan koko tulostaan osinkoina, koska sen tarvitsee investoida jatkuvasti valtaosa tuloksestaan tuotantokoneistoonsa säilyttääkseen nykyisen markkina-asemansa. Osakkeenomistajalle arvokkaita ovat vain voitonjakokelpoiset kassavirrat, joka ei välttämättä tarkoita koko nettotulosta.

– Poistojen tasot ovat yhtiöiden välillä vertailukelpoisia vain toimialoittain.

ROE oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kun yhtiön vuotuisen nettotuloksen suhteuttaa yhtiön taseen omaan pääomaan, saadaan oman pääoman tuotto.

– Kertoo yrityksen kannattavuudesta eli siitä, miten yhtiö onnistuu tuottamaan liiketoimintansa kautta tuottoa yritystoimintaan sitoutuneille osakkeenomistajien varoille. 

– Jos ROE on negatiivinen, yhtiö tekee tappiota. Silloin pitää hälytyskellojen soida sekä sijoittajalla että yhtiön pääkonttorissa. Positiivinen ROE kertoo yhtiön voitollisuudesta. Laatuyhtiön ROE on keskimäärin kaksinumeroinen. Hyvänä pidettävä oman pääoman tuottoprosentti kuitenkin vaihtelee toimialoittain, riippuen hieman liiketoimintamallin pääomavaltaisuudesta.

– Jos sijoittaja ostaa osakkeensa pörssistä silloin, kun osake hinnoitellaan kirjanpidolliseen tasearvoonsa, vastaa ROE sijoittajan pitkän aikavälin vuosituottoa. Jos sijoittaja ostaa osakkeen yli tasearvon, jää sijoittajan tuottoa yhtiön saavuttamaa ROE:a pienemmäksi, ja kääntäen, jos sijoittaja ostaa osakkeen alle tasearvon, muodostuu sijoittajan tuottoa yhtiön saamaa prosentuaalista tuottoa suuremmaksi.

ROI sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Oman pääoman tuottoprosentille läheinen ROI kertoo sijoitetun pääoman tuottoprosentin, joka mittaa yrityksen kaikille varoilleen (osakkeenomistajat varat + velat) ansaitsemaa tuottoa. ROE kertoo ainoastaan osakkeenomistajien varoille saadun prosentuaalisen tuoton. 

– ROI on yritysostajan näkökulmasta keskeinen yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku.

Tulos ennen veroja. Liikevoiton jälkeen on huomioitu yhtiön rahoitustuotot ja -kulut sekä satunnaiset erät.

Tulosvaroitus. Pörssiyhtiöt kertovat osavuosikatsauksissa tunnuslukujen lisäksi myös loppuvuoden näkymistään tai tavoitteistaan. Jos näkymät muuttuvat olennaisesti tai yhtiön johdon tietoon tulee asioita, jotka vaikuttavat olennaisesti näihin tavoitteisiin, yhtiön pitää antaa tulosvaroitus.

Esimerkkinä kumisaapastehdas, joka ennakoi, että kesästä tulee sateinen. Se varautuu sesonkiin valmistamalla valtavan määrän muodikkaita kumisaappaita varastoon. Mutta käykin niin, että aurinko paistaa, kuluttajat ostavat varvastossuja ja liki kaikki muotikumpparit pitää myydä alennuksella. Se on varoituksen paikka.

"Varoitus" voi olla myös myönteinen asia. Silloin yhtiö antaa positiivisen tulosvaroituksen, "posarin". Varoitus voi koskea sekä liikevaihtoa että tulosta. 

– Huomionarvoista myös se, että positiivinen tulosvaroitus ei kerro aina liiketoiminnan suunnattomasta menestyksestä. Tulosvaroitus annetaan, jos yhtiön toteutunut viimeaikainen kehitys poikkeaa olennaisesti aiemmin arvioidusta. Jos arvioitu liiketoiminnan kehityskaari on synkkä, riittää keskinkertainenkin kehitys positiivisen tulosvaroituksen antoperusteeksi, huomauttaa Oksaharju. 

Lähteet: Pörssisäätiö, osakestrategi Jukka Oksaharju Nordnet

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.