Tämä ärsyttää liikenteessä jopa muita kuskeja enemmän!

Tiedätkö, mikä häiritsee tiellä liikkumisen sujuvuutta tänä talvena kaikista eniten? Ei ne muut, vaan se, mihin ei voi vaikuttaa.

Eniten autolla liikkuvia tänä talvena ärsyttää huono sää tai keli, ilmenee Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta. Huono sää tai keli haittaa tutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia vastaajista.

Erityisesti vähän, alle 5000 kilometriä vuodessa, ajavista 66 prosenttia kokee sujuvuuden ja mukavuuden kärsivän huonolla kelillä. Runsaasti vuoden aikana ajavat (33 prosenttia) puolestaan nostavat liian alhaiset nopeusrajoitukset sujuvuuden haitaksi.

Toiseksi eniten tielläliikkujaa ärsyttää teiden kunto tai hoito, jota moittii 42 prosenttia vastaajista. 

Vasta kolmantena ärsyttää muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen (37 prosenttia).

Haja-asutus vai taajama, pohjoinen vai etelä? 

Haja-asutusalueilla teiden hoito tai kunto, kapeus ja mutkaisuus korostuvat enemmän kuin taajamissa.

Taajamissa asuvat puolestaan nimeävät sujuvuuden haitaksi liikenteen ruuhkautumisen ja muiden tielläliikkujien käyttäytymisen.

Lapissa 40 prosenttia vastaajista mainitsee eläimet (hirvet, porot yms) haitaksi, kun taas Kaakkois-Suomessa korostuu erityisesti muiden tielläliikkujien käytös (47 prosenttia).

Uudellamaalla kärsitään muuta maata enemmän teiden ruuhkautumisista (33 prosenttia).


Lähde: Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, valtakunnallinen raportti - talvi 2014

Lue myös:

    Uusimmat