Autoilijoilta ja rekkakuskeilta tyrmäys teiden kunnossapidolle

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön kuntoon on edelleen heikentynyt. Oma osuutensa tyytymättömyyteen on ollut tienhoidon kannalta vaikealla talvella ja heikentymään päässeillä päällysteiden ja tierakenteiden kunnolla. Lisääntynyt tyytymättömyys käy selvästi ilmi juuri valmistuneista talven 2015 tienkäyttäjätutkimuksen tuloksista.

Viime talvena tiesuolaa käytettiin kolmanneksen normaalia enemmän (107 000 tonnia) ja myös hiekkaa kului runsaasti (590 000 tonnia). Lumisademäärät olivat idässä ja pohjoisessa laajalti olennaisesti normaalia suuremmat. Lämpötila sahasi sisämaassa keskimääräistä selväsi useammin nollan molemmin puolin ja keskilämpötila oli noin 2 astetta normaalia lämpimämpi luoden haasteita liukkauden torjunnalle ja pinnan tasaukselle. Huonoon kuntoon päässet päällysteet heijastuvat osaltaan talvikunnossapidon onnistumiseen.

Yksityishenkilöt ja raskaan liikenteen ammattiautoilijat ovat teiden talvikuntoon kokonaisuudessaan aiempaa tyytymättömämpiä. Pääteiden talvihoitoon yksityishenkilöistä on tyytyväisiä nyt 59 prosenttia, kun viime vuonna tyytyväisiä oli 70 prosenttia. Raskaan liikenteen ammattiautoilijoista 45 prosenttia sanoo olevansa tyytyväinen pääteiden talvihoitoon – 10 prosenttia harvempi kuin edellisenä vuonna. Yksityishenkilöistä 20 prosenttia ja raskaan liikenteen ammattiautoilijoista vain 10 prosenttia on tyytyväisiä muiden kuin pääteiden hoitoon. Talven 2015 tulokset ovat huonoimmat sitten vuoden 2007.

Kapeat tiet ammattiautoilijoiden huolena – suolauksesta kiitosta

Sekä yksityisautoilijat että ammattikuljettajat arvioivat autolla liikkumisen talvikaudella 2014–2015 olevan turvattomampaa kuin edellistalvena. Positiivisinta palautetta Liikennevirasto sai suolan käytöstä liukkauden torjunnassa. Sekä yksityis- että ammattiautoilijoista enemmistö arvioi suolaa käytettävän sopivasti.

Liikkumisen sujuvuutta ja mukavuutta sekä turvallisuutta haittaavat molempien vastaajaryhmien mukaan huono sää ja keli, teiden huono kunto ja hoito ja muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen. Ammattikuljettajat kokevat selvästi yksityishenkilöitä useammin teiden kapeuden haittaavan liikkumisen sujuvuutta, mukavuutta sekä turvallisuutta.

Tuloksien laskeva trendi on nähtävissä koko maan tuloksissa, mutta kaikkialla myös alueellisesti.

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1-2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä. Lisäksi saamme tiestöstä suuren määrän muuta asiakaspalautetta, jota käsitellään sekä Liikennevirastossa että alueellisissa ELY-keskuksissa monin eri tavoin.

Lue myös:

    Uusimmat