Tähän suomalaiset tuhlaavat – jopa yli varojensa!

Suomalaisten matkailuinnostus jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesta taloustilanteesta huolimatta. Monella on jatkuvasti jo seuraava ulkomaanmatka mielessä.

Matkahakukone Momondon tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista käyttääkin rahaa mielellään matkailuun – jopa enemmän kuin oli aikonut.

Suomalaiset ovat innokkaita reissaajia, ja heistä lähes puolet, 47 prosenttia, kuluttaakin mielellään matkailuun, paljastaa Momondon tutkimus. Monet myös hölläävät kukkaron nyörejä lomaillessaan: peräti neljännes suomalaisista yleensä ylittää lomabudjettinsa. Suunnittelemansa verran rahaa lomallaan käyttää reilu puolet, 56 prosenttia, vastaajista, ja yksi kymmenestä puolestaan on säästäväinen myös lomallaan ja alittaa suunnittelemansa budjetin.

Ruoka ja viini listan kärjessä

Matkailu on suomalaisten mieluisimpien kulutuskohteiden listalla toisena. Matkailua mieluummin suomalaiset kuluttavat vain ruokaan ja viiniin: 50 prosenttia vastaajista listasi kulinaariset nautinnot mieluisimmaksi kulutuskohteeksi. Matkailun jälkeen kolmanneksi suosituin rahan käytön kohde ovat vaatteet, kengät ja asusteet. Myös elektroniikka sekä terveys ja hyvinvointi olivat suosittuja kulutuskohteita. Alle kolmannes suomalaisista haluaa käyttää rahaa kodin parannuksiin kuten keittiön uusimiseen, ja vain 15 prosenttia kuluttaa mielellään autoiluun.

– Tutkimuksemme osoittaa, että vaikeassakaan taloustilanteessa suomalaiset eivät halua tinkiä lomamatkoistaan, vaan ennemmin säästetään muista menoista kuten autoilusta ja kodin remontoinnista. Tulosten mukaan lomamatka koetaan niin tärkeäksi irtiotoksi arjesta, että matkalle lähdetään vaikka sitten pienemmällä budjetilla, toteaa Momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen.

Matkailuun kuluttavat eniten naiset ja iäkkäämmät suomalaiset

Suomalaisista innokkaimmin rahaa matkailuun laittavat iäkkäämmät, (56–65-vuotiaat) vastaajat: heistä 53 prosenttia mainitsee matkailun mieluisaksi kulutuskohteeksi. Keski-ikäisten (36–55-vuotiaiden) keskuudessa vastaava osuus on hieman vähemmän, 48 prosenttia, kun taas nuorista (18–35-vuotiaista) matkailuun haluaa laittaa rahaa vain 42 prosenttia.

Ikäryhmien lisäksi eroja rahankäytössä on myös miesten ja naisten välillä. Suomalaiset naiset laittavat rahaa matkailuun mieluummin kuin miehet: naisista 50 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia käyttää rahaa mielellään matkustamiseen.

Kaikken mieluiten matkailuun laittavat rahaa norjalaiset ja eteläeurooppalaiset

Tutkimuksen maista kaikkein mieluiten matkailuun rahaa käyttävät italialaiset, espanjalaiset ja norjalaiset. Myös venäläiset laittavat rahaa mielellään matkustamiseen.

Vaikka italialaiset käyttävätkin mielellään rahaa matkailuun, he ovat myös tarkimpia lomabudjetistaan. Peräti 14 prosenttia saapasmaan asukkaista kertoo yleensä alittavansa lomabudjettinsa, 60 prosenttia käyttää rahaa suunnittelemansa verran ja 20 prosenttia ylittää budjetin.

Tuhlaavaisimpia ovat puolestaan norjalaiset ja espanjalaiset. Reilu kolmasosa norjalaisista myöntää yleensä ylittävänsä lomabudjettinsa, puolet pysyy budjetissaan ja vain seitsemän prosenttia alittaa sen. Myös espanjalaisista prosenttia käyttää suunnittelemaansa enemmän rahaa lomaillessaan, prosenttia pysyy budjetissaan ja yhdeksän prosenttia alittaa sen.

Matkahakukone Momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena. Kysely toteutettiin tammikuussa 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 11 muussa maassa.

Lähde: Momondo

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat