Lomaltapaluu ahdistaa ja masentaa suomalaisia – naisilla vaikeampaa kuin miehillä

Hyvän loman aikana mieli lepää, mutta monelle palaaminen lomalta arkeen voi olla ahdistava kokemus. Reilu kolmannes suomalaisista on kokenut alakuloa ja masennusta arkeen palattuaan.

Suomessa nautitaan maailman mittakaavassa verrattain pitkistä kesälomista. Kuukauden kesälomalta arkeen palaaminen voi kuitenkin olla traumaattinen kokemus.

Yli puolet suomalaisista myöntää yli viikon mittaiselta lomalta paluun olevan vaikeaa. Lisäksi reilu kolmannes on tuntenut itsensä surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi lomalta palattuaan.

Matkahakukone momondo.fi selvitti kokemuksia lomalta palaamisesta kansainvälisessä kyselyssään.

– Vaikka kuinka viihtyisi työssään tai nauttisi opiskelusta, lomalta paluu voi tulla shokkina. Usein lomalla päivärytmi muotoutuu varsin erilaiseksi kuin normaalissa arjessa – valvotaan myöhään, nukutaan pitkään ja syödään milloin sattuu – ja takaisin arkirytmiin pääseminen ei ole kaikille helppoa, kertoo momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen.

– Myös paluu ulkomaanmatkalta voi aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia, jos esimerkiksi sää kotimaassa on kolea ja sateinen, kuten tänä kesänä.

Naiset kokevat lomaltapaluuahdistusta herkemmin

Lomaltapaluuahdistuksessa on myös selviä eroja sukupuolten ja eri ikäryhmien välillä. Arkeen palaaminen on vaikeampaa naisille ja nuorille aikuisille.

Suomalaisnaisista 40 prosenttia kokee surumielisyyttä tai jopa masennusta lomalta paluun yhteydessä, kun taas miesten keskuudessa vastaava luku on 31 prosenttia.

Vastaavasti iän karttuessa lomaltapaluuahdistus vähenee. 18–22-vuotiasta suomalaisista 45 prosenttia ja 23–35-vuotiaista 44 prosenttia on kokenut lomalta paluun negatiivisia vaikutuksia, kun taas 36–55-vuotiaista suomalaisista vain 34 prosentilla ja 56–65-vuotiaista suomalaisista vieläkin harvemmalla on ollut samanlaisia kokemuksia.

Etelä-Euroopassa arkeen paluu ahdistaa enemmän

Suomalaiset ovat kansainvälisen vertailun keskitasoa lomalta paluun ahdistavuuden suhteen. Meitä enemmän arkeen palaaminen masentaa Etelä-Euroopassa: lomalta paluu on vaikuttanut negatiivisesti suurimpaan osaan italialaisista, espanjalaisista, ranskalaisista ja portugalilaisista.

Myös englantilaiset masentuvat herkästi arkeen paluun myötä. Töihin paluu ahdistaa vähiten kiinalaisia, joista vain 15 prosenttia tunnustaa tunteneensa itsensä surulliseksi tai masentuneeksi lomalta palattuaan.

Muut pohjoismaalaiset näyttäisivät suhtautuvan arkeen palaamiseen samoin kuin suomalaiset. Lomalta paluun on kokenut surullisena tai masentavana asiana reilu kolmannes kaikista pohjoismaalaisista: ruotsalaisista 38 prosenttia, norjalaisista 36 prosenttia ja tanskalaisista 32 prosenttia on tuntenut näin.

Uni, rentoutuminen ja läheiset apuna arkeen paluussa

Kun suomalaisilta kysyttiin, miten he koettavat helpottaa arkeen paluuta loman jälkeen, vastausten joukosta nousi esiin muutamia suosikkeja. Reilu viidennes pitää tavallista pidempään nukkumista parhaana lääkkeenä lomaltapaluuahdistukseen, ja yhtä moni kokee oman ajan ja rentoutumisen toimivan parhaiten.

Tasan viidennes puolestaan irtautuu arjesta unelmoimalla olevansa takaisin lomalla, ja lähes yhtä moni pitää laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa parhaana keinona sopeutua arkeen.

Myös terveellisempien elintapojen koettiin auttavan arkeen paluussa: yksi kymmenestä helpottaa lomalta palaamista kuntoilemalla enemmän, ja kuusi prosenttia vähentää alkoholinkulutustaan.

Tietoa tutkimuksesta: Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin12.–25. tammikuuta 2015, ja siihen osallistui 1 006 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 14 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa, Iso-Britanniassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Turkissa ja Kiinassa.

Lähde: Momondo.fi

Lue myös:

    Uusimmat