Hallitus kiristää katujengirikosten rangaistuksia ja selvittää alle 15-vuotiaisiin kohdistuvia pakko­keinoja

Hallitus kiristää katujengirikosten rangaistuksia ja selvittää alle 15-vuotiaisiin kohdistuvia pakko­keinoja 21:59
Katso tiedotustilaisuus: Hallitus kiristää katujengirikosten rangaistuksia ja selvittää alle 15-vuotiaisiin kohdistuvia pakko­keinoja

Oikeusministeriö on julkaissut laajan toimenpideohjelman nuorten ja niin sanottujen katujengien rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) sanoi tiedotustilaisuuden aluksi, että nuoriso- ja jengirikollisuuden vähentämiseen voidaan vaikuttaa torjumalla syrjäytymistä, varmistamalla poliisin hyvät resurssit ja parantamalla oikeusketjun toimivuutta.

– Hallitusohjelmassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn. Ilmiöön puuttuminen vaatii moniammatillista otetta, ja tähän muutokseen otetaan mukaan koko yhteiskunta kodeista ja vanhemmista lähtien.

Nuoret harrastusten pariin

Ohjelmassa on kaikkiaan 43 toimea. 

Varhaisiin keinoihin kuuluvat esimerkiksi vanhempien kasvatusvastuun ja vanhemmuuden tukeminen sekä nuorten, myös rikoksia tehneiden, ohjaaminen harrastuksiin.

– Vanhemmuuden tuki sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut ovat keskeisessä asemassa nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisyssä, ohjelmassa sanotaan.

Ohjelmassa mainitaan poliisin ankkuritoiminta, joka perustuu nuorten rikosten ennalta estämiseen.

– Varhaisemman puuttumisen mahdollistamiseksi tulisi kontaktin tulla ankkuritiimeille enenevässä määrin kouluista ja oppilaitoksista, joissa nuoren oireilu tai muuttunut käytös voidaan havaita jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tällöin nuoren suuntaan voidaan vaikuttaa mahdollisesti jo ennen ensimmäisen rikoksen tapahtumista.

Poliisin läsnäoloa netissä ja sosiaalisessa mediassa halutaan vahvistaa rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Exit-toimintaa niin sanotuille katujengiäisille

Ohjemassa on mainittu lastensuojelulain kokonaisuudistus ja esimerkiksi hatkanneiden eli luvatta sijoituspaikasta poistuneiden lasten tilanne.

– Tehostamalla sijaishuoltopaikoista luvatta poistuneiden tavoittamista voidaan ehkäistä lasten ja nuorten joutuminen rikosten uhreiksi. Samalla tulee ennalta estää heidän päätymisensä rikoksentekijäksi.

Hallitus haluaa kehittää nuorisorangaistussääntelyä muun muassa tuomalla rangaistukseen yhdyskuntapalvelua.

– Nuorisorangaistus on seuraamuksena selvästi intensiivisempi kuin esimerkiksi ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena määrätty nuorten valvonta.

Alle 15-vuotiaiden tilanne selvitetään

Ohjemassa tuodaan esille poliisin puutteelliset toimivaltuudet, jos rikoksesta epäiltynä on alle 15-vuotias. Tällä hetkellä poliisi ei voi esimerkiksi pidättää tai vangita alle rikosvastuun iässä olevaan nuorta. 

Hallitus aikoo selvittää alle 15-vuotiaaseen epäiltyyn kohdistettavia viranomaistoimia, joilla sosiaaliviranomaiset ja poliisi yhdessä voisivat turvata rikostutkinnan siten, että lapsen oikeudet toteutuvat.

Toimenpideohjelma sisältää myös rangaistusten kiristyksiä. Hallitus haluaa rangaistusta koventavaksi perusteeksi rikoksen liittymisen katujengiin. Lisäksi se aikoo vahvistaa välillisen tekemisen oppia siten, että alle 15-vuotiaan rikolliseen tekoon yllyttävä katsottaisiin useammin rikoksen tekijäksi.

– Rikosvastuuikärajaa nuoremman lapsen yllyttäminen rikolliseen tekoon on moitittava teko myös lasta kohtaan. On syytä huolehtia siitä, että tällaiset moitittavat teot tulevat rikoslainsäädännön nojalla riittävästi huomioon otetuiksi.

Hallitus haluaa lisäksi laajentaa niin sanottua exit-toimintaa eli irtautumista tukevaa työtä kattamaan myös katujengiläiset.

Lue myös:

    Uusimmat