Suomi edelläkävijä uuden masennushoidon käytössä – nukutuslääkkeenä tunnettu ketamiini voi tehota, kun mikään muu ei auta

Ketamiinin lääkekäytöstä hoitoresistentin masennuksen hoidossa on saatu hyviä tuloksia. Suomalainen asiantuntija olisi valmis lisäämään ketamiinihoitoja.

Kyseessä on suhteellisen uusi masennuslääke.

Tällä viikolla uutisoitiin, että Australiassa on saatu hyviä tuloksia ketamiinin käytöstä hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Australiassa 11 tutkituista 16:sta yli 60-vuotiaasta potilaasta raportoi masennusoireden vähentyneen tai hävinneen kokonaan puolen vuoden ketamiinihoidon jälkeen.

Suomessa ketamiinia on käytetty hoitoresistentin masennuksen hoitoon Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) jo seitsemän vuoden ajan. Akuutin itsetuhoisuuden hoitoon sitä on käytetty myös ainakin Jorvin sairaalassa Espoossa. Suomi oli ensimmäinen Pohjoismaa, joka aloitti masennuksen hoidon ketamiinilla. 

Hoitoresistentillä masennuksella tarkoitetaan sellaista masennusta, jonka hoitoon on jo kokeiltu muita hoitomuotoa kuten pyskoterapiaa, lääkehoitoa tai sähköhoitoa.  Ketamiiniakin käytetään aina yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa.

Vuonna 1962 löydettyä ketaminiia on aiemmin käytetty nukutusaineena. Sen euforiaa ja aistiharhoja tuottavan vaikutuksen takia sitä käytetään myös huumeena. Ketamiini myös lievittää kipua pieninä annoksina nautittuna.

Nopein apu masennukseen

Ketamiinin suurin etu aiempiin masennuslääkkeisiin verrattuna on sen nopea vaikutus ja hoidon tehokkuus lyhyellä aikavälillä. Ketamiini vaikuttaa tavallisimmin muutamassa tunnissa tai viimeistään vuorokaudessa. Nykyään yleisimmin masennukseen määrättävillä serotoniinin takaisinoton estäjillä vaikutuksen havaitsemiseen menee useita päiviä tai jopa viikko.

Tyksin kriisiosasto 751:n osastonylilääkäri, dosentti Tero Taiminen kuvailee lääkettä myös erittäin tehokkaaksi.

– Se on käytettävissä olevista hoitomuodoista kaikista nopein, voi myös sanoa että tehokkain. Toisen ja kolmannen hoitopäivän kohdalle se on tehokkaampaa kuin psykiatrinen sähköhoito.

Nopean vaikutuksensa takia ketamiini soveltuu erityisesti akuutissa itsemurhavaarassa oleville. Taiminen sanoo, että lääkettä voidaan käyttää ensiapupoliklinikoilla, jos potilasta voidaan seurata poliklinikalla ehkä tavallista pidempään.

– Itsetuhoisen potilaan haastatteluun ja arviointiin tulisi ensiavussa käyttää ainakin kaksi tuntia ja jälkiseurantaan vähintään neljä-viisi tuntia, ja potilas pitäisi pyytää jälkikäynnille 5-7 päivän päästä.

Tyksissä ketamiinia ei ole vielä käytetty ensiapupoliklinikalla, mutta Jorvin sairaalassa näin on tehty.

Pitkäaikaisen hoidon riskit vielä tuntemattomia

Lyhytkestoista ketamiinihoitoa on tutkittu paljon ja sen vaikutukset tunnetaan Taimisen mukaan erittäin hyvin. Hän sanoo, että lyhytaikaisen ketamiinihoidon tuloksista on kymmenittäin tutkimuksia, joissa kaikissa on yhteneväiset positiiviset tulokset.

Kysymysmerkit liittyvät tällä hetkellä ketamiinin pitkäaikaiseen käyttöön lääkkeenä. Ketamiinin masennusta lievittävä vaikutus saattaa laskea pitkän hoidon kuluessa.

– Jos mennään yli kahden viikon pituisiin hoitoon, näyttö tehosta heikkenee. Näyttö on puutteellinen sekä tehosta että turvallisuudesta.

Taiminen sanoo, että ketamiinia kannattaa kuitenkin käyttää hoitomuotona, vaikka sen vaikutus pitkässä hoidossa vähenisikin.

– Kaikki masennuksen biologiset hoidot ovat sellaisia, että niiden vaikutus vähitellen hiipuu. Usein käy kuitenkin niin, että jos jollakin hoitomuodolla potilaan masentunut mieliala saadaan normalisoitumaan, niin normaalimieliala säilyy, vaikka hoitoja vähennettäisiin tai ne jopa lopetettaisiin. Elimistö pystyy ylläpitämään itse normaalia mielialaa, Taiminen sanoo.

Pitkäaikaisessa ketamiinihoidossa arveluttaa eniten hoidon turvallisuus. Teoriassa on Taimisen mukaan mahdollista, että pitkäaikaiseen ketamiinihoidon mahdollisia haittavaikutuksia ei tunneta riittävän hyvin. Pitkäaikaisessa huumekäytössä suurina annoksia ketamiini on hänen mukaansa aiheuttanut jopa aivovaurioita. 

Koska pitkäaikaishoidon haittavaikutukset eivät ole hyvin tiedossa, on pitkäaikaishoito luonteeltaan kokeellista ja siihen pyydetään Tyksissä aina potilaan kirjallinen suostumus.

Pääsääntöisesti Tyks on rajannut ketamiinihoidon keston kolmeen kuukauteen epävarmojen haittavaikutusten takia. Painavien terveydellisten syiden takia on joitakin potilaita kuitenkin hoidettu ketaminiilla heidän omasta suostumuksestaan pidempään. Pisin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kestänyt ketamiinihoito on jatkunut yhdeksän kuukautta.

Ei ketamiinia apteekkeihin

Kaikille masennuspotilaille ketamiini ei kuitenkaan käy. Lääkettä ei saa käyttää, jos masennuksesta kärsivällä on päihderiippuvuus, skitsofreniaan liittyviä psykoottisia oireita, potilas on raskaana tai hänellä on verta virtsassa tuntemattomasta syystä. Myös oletus siitä, että potilas ei kestä hoitokuurin jälkeistä mahdollista mielialan laskua, estää hoidon. 

Ketamiinia käytetään aina nestemuodossa. Lääkkeenä käytettävä ketamiini annetaan pistoksena suoneen, huumekäytössä neste imaistaan nenään. Taimisen mukaan jotkut lääkeyhtiöt kehittelevät ketamiinista nenäsuihketta.

Ketamiinin huumekäytön takia Taiminen haluaisi kuitenkin sitä säänneltävän tarkkaan. 

– En pitäisi tarkoituksenmukaisena, että ketamiinisuihkeesta tulisi apteekeista potilaille kotiin myytävä lääke. Suihke pitäisi käydä ottamassa sairaalassa.

Ketamiinin lääkekäyttö lisääntyy

Saatujen positiivisten tulosten takia Taiminen uskoo, että ketamiinin käyttö masennuksen hoidossa lisääntyy vääjäämättä. 

– Esimerkiksi tämän vuoden aikana useampi poliklinikka on ollut minuun yhteydessä ja ilmoittanut, että he ovat aloittamassa ketamiinihoidot. Uskon, että ketamiinin käyttö lääkkeenä tulee ihan itsekseen lisääntymään.

Lue myös:

    Uusimmat