Suomessa onnellisia eläkeläisiä – nämä seikat huolettavat

If Vahinkovakuutusyhtiön teettämän kyselyn mukaan suomalaisia huolestuttaa vanhenemisessa oma terveys, puolison terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tulevaisuudessa.

Suomalaiseläkeläiset ovat suhteellisen tyytyväisiä elämäänsä. Neljä viidestä eläkeläisestä kertoo tuntevansa itsensä onnelliseksi. Elämään tuovat eniten iloa lapset ja lapsenlapset, ystävät ja puoliso sekä terveys. Myös harrastukset ja matkustaminen ovat yleisiä mielihyvän tuottajia. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön teettämästä kyselytutkimuksesta.


Eläkeläisiä huolestuttaa selvästi eniten oma terveys tulevaisuudessa. Neljä viidestä eläkeläisestä nimeää terveyden suurimpien huolenaiheiden joukkoon. Noin joka toista huolestuttaa terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuus tulevaisuudessa. Samoin noin joka toinen on huolissaan puolisonsa tai muiden läheistensä terveydestä. Rahan riittävyys kuuluu päällimmäisten huolten joukkoon neljällä kymmenestä eläkeläisestä. Kaksi prosenttia eläkeläisistä ei ole huolissaan mistään.


Verrattuna 45–54-vuotiaiden verrokkiryhmään eläkeläiset ovat huolestuneempia terveydestä sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa. Sen sijaan rahan riittävyys huolettaa eläkeläisiä harvemmin kuin nuorempaa ikäluokkaa. Molempia vastaajaryhmiä pyydettiin arvioimaan huolenaiheitaan vanhuusiän suhteen.


Ifin YouGov Finlandilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 507 suomalaista syyskuussa 2013. Vastaajista eläkeläisten osuus oli 192. Kyselytutkimuksen kohderyhmä koostui 45–74-vuotiaista suomalaisista. Vastaajajoukko edustaa kyseisen ikäistä väestöä sukupuolen ja kotipaikan mukaan.


Nämä asiat tuovat iloa eläkeläisten elämään:


1.    Lapset/lapsenlapset
2.    Ystävät
3.    Puoliso
4.    Terveys
5.    Harrastukset
6.    Matkustaminen
7.    Vapaaehtoistyö

Nämä asiat huolestuttavat vanhenemisessa:

 

Klikkaa kuvaa ja katso, mikä ikääntymisessä huolestuttaa eläkeläisiä.

Kohteleeko eläkejärjestelmä ihmisiä tasapuolisesti?

Onko eläkejärjestelmämme tasapuolinen fyysistä työtä tekeville duunareille ja toimistossa istuville valkokaulustyöläisille? Eläkeikä näyttää erilaiselta tutkijan ja maalarin silmin. Katso Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Noora Järnefeltin ja maalari Pirjo Perkiökankaan haastattelu.

Tasapuolinen eläkejärjestelmä? 25:57

Lue myös:

    Uusimmat