Suomen Yrittäjien kysely: 67 prosenttia työllisistä haluaa sopimusvapauden työpaikoille, jos työnantaja ja työntekijät sitä haluavat

Metsäteollisuus irtautuu työehtosopimustoiminnasta – mikä on ratkaisun merkitys? 5:16
Metsäteollisuus irtautuu työehtosopimustoiminnasta – mikä on ratkaisun merkitys?

Suomen Yrittäjien tilaaman työelämägallupin mukaan 67 prosenttia työelämässä olevista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää olla vapaus sopia työehdoista, jos työnantaja ja työntekijät molemmat niin haluavat.

– Tämä on selkeä viesti siitä, että myös työntekijät haluavat sopia asioista paikallisesti. Se osoittaa, että Metsäteollisuus ry:n linjaus lisätä paikallista sopimista tulee otolliseen maaperään työpaikoilla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Metsäteollisuus ilmoitti torstaina irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta, ja neuvottelut työehdoista siirretään jatkossa käytäväksi yritysten ja henkilöstön välillä.

Kyselyyn vastanneista 54 prosenttia haluaa sopia paikallisesti työajoista. Palkoista, korvauksista ja lisistä paikallisesti haluaa puolestaan sopia 52 prosenttia vastaajista. 44 prosenttia vastaajista haluaa sopia paikallisesti lomista ja vapaista.

Luottamusvaltuutettu suosituin sopijaosapuoli

Vastaajista 75 prosenttia sanoi haluavansa, että työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiliittoon vai eivät.

Kyselystä selviää myös, että vastaajista 40 prosenttia katsoo suosituimmaksi sopijaosapuoleksi työntekijöiden puolella koko henkilöstön valitseman luottamusvaltuutetun. 31 prosenttia vastaajista haluaa, että koko henkilöstö sopii asioista yhdessä. Ammattiliiton valitsemaa luottamusmiestä kannattaa sopimisessa 17 prosenttia.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn osallistui reilu tuhat työelämässä olevaa ihmistä. Kysely tehtiin syyskuussa.

Lue myös:

    Uusimmat