Suomalainen tutkimus: Lapsen saaminen yli 35-vuotiaana lisää raskauden riskejä

Yli 35-vuotiaita pidetään iäkkäinä synnyttäjinä. Jos äiti on iäkäs, myös raskauden haitat lisääntyvät.

Useista raskauden riskitekijöistä koituu enemmän haittoja, jos synnyttäjä on yli 35-vuotias. Sekä liikapainoon, tupakointiin, raskausdiabetekseen että raskausmyrkytykseen liittyy iäkkäillä synnyttäjillä enemmän riskejä kuin nuoremmilla, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava terveystieteiden maisteri Reeta Lamminpään väitöstutkimus.

Kuka on iäkäs?

Yli 35-vuotiaita pidetään iäkkäinä synnyttäjinä. Iäkkäiden synnyttäjien määrä on Suomessa, kuten muissakin länsimaissa, kasvanut selvästi parin viime vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2013 joka viides synnyttäjä maassamme oli täyttänyt 35 vuotta. Raskauteen ja synnytykseen liittyvien riskien ja haittojen katsotaan lisääntyvän 35 ikävuoden jälkeen.

Lamminpään väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lähes 700 000 synnyttäjän ja heidän vastasyntyneidensä tietoja. Käytössä oli kolme erilaista  kansallisen terveysrekisterin aineistoa vuosilta 1997–2008.

Tutkimuksessa arvioitiin iän ja muiden riskien yhteyttä raskausajan komplikaatioihin ja synnytystuloksiin neljässä eri riskiryhmässä.

Iäkkäillä synnyttäjillä enemmän kroonisia sairauksia

Ikään liittyviä raskausriskejä on tutkittu paljon erityisesti lääketieteessä. Suurimmalla osalla iäkkäistäkin synnyttäjistä raskausaika ja synnytys sujuvat ongelmitta, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että riskit ovat suuremmat kuin nuoremmilla.

Iäkkäillä synnyttäjillä on myös enemmän kroonisia sairauksia kuin nuoremmilla.

Riskiryhmät tunnistettava ajoissa

Kaikissa Lamminpään tutkimista neljästä riskiryhmästä raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit olivat iäkkäillä suuremmat kuin nuoremmilla. 

Iäkkäillä synnyttäjillä, joilla oli raskausmyrkytys, riskinä oli erityisesti ennenaikainen synnytys ja lapsen pieni koko raskausviikkoihin nähden.

Iäkkäillä tupakoivilla erityisesti lapsen alhainen syntymäpaino, ennenaikainen synnytys, sikiökuolemat ja lapsen pieni koko raskausviikkoihin nähden olivat todennäköisempiä kuin nuoremmilla.

Iäkkäillä ylipainoisilla ja lihavilla sekä raskausdiabetesta sairastavilla erityisesti synnytys, sikiökuolemat, lapsen suuri koko raskausviikkoihin nähden ja raskausmyrkytys olivat todennäköisempiä. Liikapainoon liittyi iäkkäillä synnyttäjillä lisäksi kasvanut riski joutua keisarinleikkaukseen.

Yli 35 vuoden ikä ei sinänsä ollut merkittävä ongelma – ongelmien mahdollisuus kasvoi, kun ikään liittyi jokin muu riskitekijä.

Tutkimus osoitti, että nämä neljä iäkkäiden synnyttäjien ryhmää kuuluvat selkeästi riskiryhmään. Tällaisten ryhmien varhainen tunnistaminen edesauttaisi äitien pääsyä tarvittavaan jatkohoitoon jo aikaisemmin. Näin äitiin ja sikiöön kohdistuvia haittoja voitaisiin vähentää.

Terveystieteiden maisteri Reeta Lamminpään hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Advanced Maternal Age, Pregnancy and Birth (Iäkäs synnyttäjä, raskaus ja synnytys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta. 

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Lue myös:

    Uusimmat