STUK: Yhä vähemmän radioaktiivisia aineita ympäristössä

Radioaktiivisia aineita on ympäristössä Suomessa yhä vähemmän, tiedottaa Säteilyturvakeskus (STUK). Puolukat ja muut Suomen luonnon antimet ovatkin STUKin mittausten perusteella turvallista ruokaa.

Ympäristön keinotekoisten radioaktiivisten aineiden säteilyaltistus suomalaisille vuonna 2023 oli alle 0,02 millisievertiä, mikä on hyvin vähän suomalaisten vuotuiseen keskimääräiseen säteilyannokseen, 5,9 millisievertiin, verrattuna. Valtaosa säteilyaltistuksesta tulee meillä sisäilman radonista, siis luonnon radioaktiivisuudesta.

Suomen luonnossa on edelleen Tshernobylin vuoden 1986 ydinvoimalaturmasta peräisin olevia radioaktiivisia aineita, joskin vuosi vuodelta yhä vähemmän. Kolmessa STUKin viime syksyn metsäsieninäytteessä radioaktiivisen cesium-137:n pitoisuus ylitti raja-arvon 600 becquereliä kilossa. Pitoisuudet ovat STUKin mukaan raja-arvon ylityksestä huolimatta niin pieniä, että sieniä syömällä ei voi saada terveyttä vaarantavaa määrää radioaktiivisia aineita.

Lue myös:

    Uusimmat