STUK: Terrafame voi aloittaa uraanin talteenoton

Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitos Sotkamon Talvivaarassa on Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaan käyttöönottovalmis.

Säteilyturvakeskus (STUK) tarkasti uraanin talteenottolaitoksen paikan päällä Talvivaarassa 28.–30. toukokuuta sekä 13. kesäkuuta.

STUKin tänään tiistaina tekemä päätös perustuu näihin tarkastuksiin ja STUKin tarkastamiin Terrafamen toimittamiin kirjallisiin aineistoihin, STUK kertoo tiedotteessaan.

STUK toteaa laitoksen käytölle asetettujen turvallisuusvaatimusten täyttyvän, kun dokumentoituja menettelyjä noudatetaan.

STUK toteaa turvallisuusselostetta koskevassa päätöksessään myös, että Terrafamen on päivitettävä turvallisuusselostettaan.

STUKin ylitarkastaja Ari Luukkosen mukaan päätökseen liitetyt päivitysvaatimukset ovat tekstitarkennuksia selostepäivitykseen, jonka Terrafame toimitti STUKille 3.10.2023. 

Ne eivät ole sellaisia, että laitoksen käyttöä ei voitaisi nyt aloittaa.

Luukkonen muistuttaa, että uraanintalteenottolaitos on STUKin valvonnassa, mutta laitoksessa käsiteltävät ja tuotettavat aineet eivät ole kovin radioaktiivisia. 

Uraanioksidi ei säteile erityisen paljon

Talvivaarassa tuotetaan uraanioksidia, joka ei STUKin mukaan säteile erityisen paljon. 

Vaarallista se on lähinnä kemiallisten ominaisuuksiensa takia samaan tapaan kuin muutkin raskasmetallit.

– Uraanioksidista kuitenkin valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta, joka voimalaitoksen reaktorissa muuttuu erittäin radioaktiiviseksi, tiedotteessa selvitetään. 

– Lisäksi kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö edellyttävät, että kaikkia uraanituotteita valvotaan Suomessa tarkasti. Näistä syistä tuotanto on alusta alkaen tarkasti valvottua. STUKin valvonta perustuu ydinenergialakiin.

Luvan uraanin talteenottoon Terrafamelle myönsi valtioneuvosto kolme vuotta sitten. 

Ydinenergialain mukaan Terrafame ei saa aloittaa talteenottoa ennen kuin STUK on todennut, että käyttö voi alkaa turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lue myös:

    Uusimmat