Somaliassa, Irakissa ja Syyriassa syntyneet saavat huomattavan usein toimeentulotukea, kertoo perussuomalaisten raportti – Tutkija: "Tulokset eivät ole kovin yllättäviä"

Maahanmuuttajat työllistyneet hyvin pääkaupunkiseudulla – Espoon vastaanottokeskuksessa suurin osa maahanmuuttajista töissä 2:03
Video: Yhä useampi maahanmuuttaja hakee oleskelulupaa työn perusteella. Suurin osa espoolaisen vastaanottokeskuksen asukkaista käy töissä.

Maahanmuuttajat ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa, kertoo perussuomalaisten ajatuspajan raportti. Tutkijan mukaan raportin tulokset eivät ole kovin yllättäviä.

Suomen Perusta -ajatuspajan raportissa on hyödynnetty THL:n toimeentulotukirekisteriä vuodesta 2007 lähtien ja Kelan rekisteritietoja vuodesta 2017 lähtien.

Raportin mukaan ulkomailla syntyneet saivat koko Suomessa vuonna 2018 noin 193 miljoonaa euroa toimeentulotukia, toisin sanoen hieman alle neljänneksen kaikesta Suomessa maksetusta toimeentulotuesta.

Pääkaupunkiseudun tuista noin 40 prosenttia maksettiin yhteenlaskettuna maahanmuuttajille sekä heidän Suomessa syntyneille lapsilleen.

Somaliassa, Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa syntyneistä 18-64-vuotiaista yli 60 prosenttia sai vuonna 2017 jotain toimeentulotuen muotoa. Keskiarvosumma oli noin 2 800 euroa tuensaajaa kohti koko vuoden aikana.

Suomessa syntyneiden henkilöiden, joilla on vähintään yksi suomalainen vanhempi, osuus jotain toimeentulon muotoa saaneista henkilöistä on raportin mukaan vuosittain noin seitsemän prosenttia.

Tutkija: Maahanmuuttajat saavat tukia samoin kriteerein

THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervolan mukaan raportissa ei ole paljoakaan uutta ja dramaattista.

– Tulokset eivät pääosin vaikuttaneet kovin yllättäviltä, vaan ovat aiempien tulosten kanssa yhteneviä, Tervola sanoo.

Tulokset heijastelevat Tervolan mukaan maahanmuuttajien ja etenkin pakolaistaustaisten henkilöiden korkeaa työttömyyttä ja pienituloisuutta.

– Maahanmuuttajat saavat toimeentulotukea ihan samoin juridisin kriteerein kuin kantaväestö, Tervola muistuttaa.

"Vinoumaa ei ole korjattu"

Raportissa esitetään, että maahanmuuttajien keskimäärin saamat toimeentulotuet nousisivat selvästi muihin suomalaisiin verrattuna maassaoloajan kasvaessa.

– Tämä on yllättävä tulos ja vastoin aiempia tutkimustuloksia Suomesta ja muista Pohjoismaista, Tervola arvioi.

Laskelmissa ei Tervolan mukaan ole otettu huomioon sitä, ettei kaikkia toimeentulotukia ole merkitty THL:n toimeentulotukirekisteriin.

– THL:n toimeentulorekisteritiedot eivät ole sisältäneet tietoja pakolaistaustaisten toimeentulotuesta 3-4 ensimmäisen vuoden ajalta eli siltä osin kuin valtio ne on korvannut kokonaan.

Rekistereissä ei siis ole pakolaisille, paluumuuttajille ja turvapaikanhakijoille myönnettäviä kotouttamisrahoista maksettavia toimeentulotukia, mikä vaikuttaa olennaisesti tukisummien kehitykseen maahanmuuttajan saavuttua Suomeen.

– Kirjoittaja on tietoinen mainitsemastani aineiston puutteesta. Tätä [vinoumaa] ei kuitenkaan ole käsittääkseni korjattu, Tervola toteaa.

Lue myös:

    Uusimmat