Putkiremontin käynnistäminen ja toteutus

Alkusyksyn aikana olemme pohtineet putkiremontin tarpeita ja vaihtoehtoja ikääntyvissä kerrostaloissa. Nyt kiinnitämme huomiota putkiremontin käynnistysvaiheeseen. Sehän alkaa heti remontista päättäneen yhtiökokouksen jälkeen.

"Yhtiön luottamushenkilöiden - siis hallituksen ja palkattuna työntekijänä isännöitsijän - olisi hyvä joko perustaa työryhmä tai valita kaksi, kolme henkilöä viemään hanketta eteenpäin," kaavailee neuvontainsinööri Jari Hännikäinen Kiinteistöliitto Uusimaasta. "Melko usein putkiremontin vetovastuu on langennut isännöitsijälle, jolla on kieltämättä vaativa tehtävä hoidettavanaan."

Isännöitsijä Jarmo Rantamäki on nähnyt käytännössä yhteistyön keskeisen merkityksen: "Osallisinahan ovat omistajat, asukkaat ja vuokralaiset, joiden välille täytyy saada aikaan mahdollisimman hyvä yhteistyö. Isännöitsijän täytyy tietenkin nähdä siinä kokonaisuus -metsä puilta. Samaan aikaan hänen on huolehdittava taloudesta eli talousarvion pysymisestä kaavailluissa puitteissa."

Putkiremonttien tarve kasvaa kuitenkin niin rajusti, ettei nykyisellä isännöitsijäkunnalla ole edellytyksiä hallita läheskään kaikkia hankkeita. Hankkeiden johtamiseen tarvitaankin yhä useammin aivan oma ammattilainen. Ajatusta kehittelee Vahanen-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen painottaen osakkaiden edunvalvontaa: "Perusparannus- tai korjaushankkeessa saisi olla joku taho, joka olisi hankkeen alusta loppuun mukana ja ymmärtäisi sen kokonaisuuden."

Kun putkiremontille on löydetty sopiva vetäjä, tarvitaan tietysti myös mahdollisimman pätevät suunnittelijat ja urakoitsijat. Tarkkana on oltava, toteaa Hännikäinen:

"Sehän on vanha sananlasku, että halvalla ei hyvää saa. Aina kannattaa vertailla muita kriteerejä kuin edullisinta hintaa. Valaisevia ovat referenssit aikaisemmin toteutetuista kohteista ja niissä saavutetuista tuloksista."

Hänninen muistuttaa, että osaavan suunnittelijan ja luotettavan urakoitsijan lisäksi tarvitaan vielä yksi avainhenkilö varmistamaan, että putkiremontti onnistuu: henkilö valvomaan sitä, että hyväksytyt suunnitelmat toteutuvat juuri kuten pitäisi. Hänen tulee edustaa nimenomaan tilaajaa ja olla täysin riippumaton sekä urakoitsija- että suunnittelijaosapuolesta.

Vaikka putkiremonttiin olisi saatu kuinka ammattitaitoinen tiimi tahansa, sopimukset heidän kanssaan on tehtävä huolella. Niissä on sovittava selkeästi aikataulusta ja siitä, mitä tehtäviä kuuluu kellekin.

"Rakennus- tai urakkasopimuksen liitteenä olevien asiakirjojen on oltava teknisesti niin hyvin detaljoituja - esimerkiksi urakkaohjelmassa ja -rajoissa on määriteltävä tarkasti kaikki kohteet - ettei pääse tulemaan sellaista onnetonta mahdollisuutta, jossa urakoitsija pääsisi käyttämään tilannetta hyväkseen ja teettämällä välttämättömiä lisätöitä nostamaan kustannukset pilviin." Korjausrakentamisen luonteeseen kuitenkin kuuluu se, että hankkeen aikana kohdataan yllätyksiä. Ne vaikuttavat väistämättä myös kustannuksiin. Niiden varalta taloyhtiön on hyvä budjetoida esimerkiksi kymmenisen prosenttia sovitun urakkasumman päälle.

Lopuksi vielä yksi, mutta sitäkin tärkeämpi edellytys putkiremontin onnistumiselle nimenomaan asukkaiden kannalta:

"Suhtautumiseen vaikuttaa hyvin paljon se, kuinka tieto hankkeesta on mennyt perille," painottaa käytännön hankkeita junaileva Rantamäki. "Tiedottamisen onnistuminen on aivan keskeisessä asemassa. Ennen urakan aloittamista on järjestettävä yleinen avoin informaatiotilaisuus, johon tulevat paikalle myös kaikki vuokralaiset - siis muutkin kuin osakkeenomistajat."

(JKA 28.10.2005)

Lue myös:

    Uusimmat