Puhelin käteen ja äkkiä! Elvytyskään ei pelasta sydänpysähdyksen saanutta, jos yhdessä asiassa viivytellään

Näin elvytät aikuista 2:23
Opettele ajoissa! Katso videolta, miten elvytät aikuista.

Sydänpysähdyspotilaan ennuste on sitä parempi mitä nopeammin ambulanssi saapuu paikalle, ruotsalaistutkimus vahvistaa. Myös maallikon antama elvytys on tärkeää, mutta senkin hyödyt heikkenevät, jos ambulanssin saapumisessa kestää liian pitkään.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteritietoja, jotka kattoivat yli 20 000 muualla kuin sairaalassa tapahtunutta sydänpysähdystä vuosilta 2008–2017.

Tulokset osoittivat kiistattomasti, että potilaan riski menehtyä kuukauden sisällä sydänpysähdyksestä oli sitä pienempi mitä nopeammin ambulanssi oli saapunut. Tämä havaittiin riippumatta siitä, oliko potilasta elvytetty ennen ensihoitoyksikön tuloa.

Sivullisen antama elvytys sekin paransi potilaan ennustetta, mutta lähinnä silloin, jos ambulanssi saapui 15 minuutin sisällä hätäpuhelusta.

Vuosittain noin 4000 suomalaista saa äkillisen sydänpysähdyksen

Ruotsalaisten tulokset korostavat nopean ja kattavan ambulanssitoiminnan tärkeyttä sydänpysähdyspotilaiden hoidossa, mutta osoittavat myös maallikoiden antaman elvytyksen ja julkisilla paikoilla olevien sydäniskureiden hyödyt.

Ruotsissa ambulanssien vasteajat ovat pidentyneet edeltävien vuosikymmenten aikana, mutta tästä huolimatta sydänpysähdyspotilaiden ennuste on parantunut huomattavasti. Elvytyksen yleistymisellä on tässä ollut todennäköisesti suuri merkitys, tutkijat kirjoittavat. Myös kännyköiden yleistyminen on todennäköisesti nopeuttanut hätäpuheluita.

Suomessa vuosittain noin 4 000 henkilöä saa äkillisen sydänpysähdyksen. Se johtuu yleisimmin sepelvaltimotaudin aiheuttamasta sydäninfarktista tai rytmihäiriöstä. Meillä kaupungeissa ambulanssi saapuu yleensä noin 6–8 minuutissa, mutta maaseudulla saapumiseen menee selvästi pitempään.

Elvytystä voi antaa painelu-puhallusmenetelmällä tai pelkillä painalluksilla. Jos sairastunut henkilö ei reagoi puhutteluun tai ravisteluun ja vaikuttaa tajuttomalta, tärkeintä olisi soittaa heti hätänumeroon 112, ja laittaa puhelin kaiutintoiminnolle. Tällöin saat opastusta elvyttämiseen. Kaikkien olisi mahdollisuuksien mukaan myös hyvä käydä ensiapu- ja elvytyskurssi.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat