Pihaleikit kunniaan: Kirkonrotta

Kirkonrotta on klassikkopeli, jota koko asuinalueen lapset voivat leikkiä yhdessä. Kirkonrotta on eräänlainen versio kuurupiilosta.

Pelissä valitaan yksi Kirkonrotta eli jäänyt tai etsijä. Joku voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi etsijäksi tai etsijä voidaan arpoa.

Sen jälkeen valitaan kirkonrotan pesä. Pesän kannattaa olla joku keskeinen paikka pelialueella, jotta pelaajat pääsevät siihen helposti käsiksi. Esimerkiksi seinä tai ovi käy hyvin.

Ennen kuin peli alkaa etsijälle lausutaan loru eli hänet "pestään" siten, että etsijä peittää silmänsä seinää tai ovea vasten:

"Vasta pesty puhdas selkä, rexonalla raikastettu, ympyrä ja risti, kuka siihen viimeisenä likaisella sormellansa pisti?"

Lorun lopussa yksi rotta pistää sormellaan "kirkkistä" selkään. Kirkkis yrittää arvata, kuka pistäjä oli. Mikäli hän arvaa oikein, kirkkis ja pistäjä vaihtavat rooleja. Tässä tapauksessa myös uusi kirkkis pitää pestä.

Jos kirkkis ei arvaa ensimmäisellä kerralla, siirrytään leikin seuraavaan vaiheeseen. Kirkkis joutuu arvaamaan niin kauan, kunnes hän osuu oikeaan pistäjään. Jos hän arvaa oikein esimerkiksi kuudennella yrittämällä, tulee hänen seuraavaksi laskea 60:een. Jos hän arvaa yhdeksännellä, hän laskee 90:een. Tämä kohta voidaan jättää väliin ja vain sopia, kuinka moneen kirkkis laskee.

Leikin kulku

Seuraavaksi kirkkis asettuu taas pesäseinämää vasten, peittää silmänsä ja ryhtyy laskemaan. Laskemisen aikana rotat piiloutuvat valitsemiinsa piiloihin.

Kun kirkonrotta on laskenut, hän lähtee etsimään rottia. Kun hän löytää rotan, hänen tulee toimittaa tämä pesään huutamalla pelaajan nimi: "Jaakko-rotta nähty!"

Tällöin Jaakko-rotta menee pesään ja odottaa, että joku tulisi pelastamaan hänet. Pelastaminen onnistuu siten, että toinen pelaaja juoksee pesälle ja huutaa "Kaikki omat pelastettu!"

Tällöin pesä tyhjenee ja rotat etsivät uudet piilopaikat. Leikki päättyy, kun kirkkis on löytänyt ja huutanut kaikki vuorollaan pesään. Koska Jaakko löydettiin ensimmäisenä, hänestä tulee seuraava kirkonrotta.

Kirkonrotasta on olemassa monia variaatioita, joten sitä voi halutessaan leikkiä muunnelluin säännöin.

Lue myös:

    Uusimmat