Opiskelijat kokevat koronan lisänneen yksinäisyyttä ja työmäärää, myös taloudellinen tilanne heikkeni

6:11
Katso video: Helsingin yliopiston opiskelijat keskustelivat Uutisaamussa viime vuoden marraskuussa yksinäisyyden vaikutuksesta opiskelijoiden jaksamiseen.

Pandemian koetaan vaikuttaneen myös työmäärään ja taloudelliseen tilanteeseen.

Yli puolet korkeakouluopiskelijoista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan toteuttaman tutkimuksen alustavista tuloksista.

18–22-vuotiaista yliopistossa opiskelevista naisista jopa kolme neljästä on kokenut yksinäisyyttä aiempaa enemmän.

Lähes puolet opiskelijoista kokee lisäksi opintojen vaatiman työmäärän lisääntyneen epidemian aikana.

Erityisesti 18–22-vuotiaat yliopistoissa opiskelevat ja 18–26-vuotiaat ammattikorkeakoulussa opiskelevat naiset kertovat opintotaakan lisääntymisestä.

Noin 70 prosenttia opiskelijoista kokee opintojen vaikeutuneen epidemian aikana. Joka viides kertoo opiskelun helpottuneen.

Lisäksi lähes 40 prosenttia opiskelijoista kokee epidemian heikentäneen taloudellista tilannettaan vähintään jonkin verran.

Kokemus korostui ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla. Noin puolet opiskelijoista ei havainnut muutoksia taloudellisessa tilanteessaan.

THL:n kehittämispäällikkö Suvi Parikan mukaan koronaepidemian haittavaikutukset korostuvat nuorilla opiskelijoilla.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät ole päässet integroitumaan opiskelijayhteisöön kuten aiempina vuosina.

–  On todella tärkeää, että jos opiskelijatapahtumia pystytään syksyllä järjestämään, niihin otetaan mukaan aktiivisesti myös toisen vuoden opiskelijoita.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimukseen vastasi yli 6  200 18–34-vuotiasta perustutkinto-opiskelijaa.

Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta.

Korkeakouluissa tahtoa siirtyä syksyllä lähiopetukseen

Korkeakouluissa on huomattu opiskelijoiden kokemat haasteet koronaepidemian aikana.

Niissä toive on, että syksyllä voidaan siirtyä etäopetuksesta kampuksille.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n toiminnanjohtaja Tanja Risikko kertoo, että yliopistoissa tähdätään lähiopetuksen määrään kasvattamiseen tulevana lukuvuonna.

–  Lähiopetusta pyritään lisäämään ja tukemaan siten opiskelijaryhmien keskinäistä yhteisöllisyyttä.

Lisäksi yliopistoissa panostetaan edelleen etäopiskeluaikana tehostettuun opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Ammattikorkeakouluissa aikeet ovat samansuuntaiset.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Samuli Maxeniuksen mukaan lähiopetukseen siirtymisen lisäksi syksyllä pyritään järjestämään opiskelijoille yhteisöllisiä tilaisuuksia.

–  Opiskelijoiden henkilökohtaista kontaktointia ja tuen tarpeen seurantaa aiotaan jatkaa, Maxenius lisää.

Risikon ja Maxeniuksen mukaan tilannetta helpottaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen myöntämä lisärahoitus, joka mahdollistaa uusia hankkeita.

Videot

Uusimmat

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja