Onko kirkko valmis homoliitoille? Pappien enemmistö kannattanut jo vuosia, kirkon päättäjät eivät vieläkään – MTV seuraa kirkolliskokousta

MTV kirkolliskokouksessa: Olisiko kirkon jo aika alkaa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia? 10:34
Onko nyt aika alkaa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia? Aiheesta keskustelevat eri mieltä olevat kirkkoherra Pauli Niemelä Oulusta ja kirkkoherra Sanna Husso Kuopiosta. Toimittajana Kari Pyrhönen.

Olisiko kirkon jo aika alkaa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia?

Turussa koolla oleva evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous pui tänään keskiviikkona ensi kertaa piispojensa esitystä kahden avioliittokäsityksen mallista. Samaa sukupuolta olevat vihittäisiin kirkon alttarilla, mutta papeille jäisi myös oikeus kieltäytyä vihkimisestä. 

Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa kirkon papeista on jo vuosien ajan hyväksynyt homoliitot. Jo runsaat 50 seurakuntaa yhteensä 354:stä sallii kirkkotilojensa käytön samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Seurakunnat saavat päättää itse, mitä niiden saleissa tapahtuu.

Kirkon parlamentti, kirkolliskokous on ollut tähän saakka eri linjoilla kuin kirkon kenttäväki, pappien enemmistö. Kirkon virallinen linja on yhä se, että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen. Tämän virallisen avioliittokäsityksen voi muuttaa vain kirkolliskokous.

Piispat esittävät nyt sovintoa. Kirkko vihkisi avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat, mutta papilla olisi oikeus tästä kieltäytyä, jos ei homoliittoja hyväksy.

Uudistajien enemmistö ei riitä

Kirkolliskokouksen kausi on neljä vuotta ja nyt kokoontuu ensi kertaa uusi päättäjien joukko, talvella valittu 96 jäsenen parlamentti. Se koostuu maallikoista (64) ja papeista (32). Kirkolliskokouksessa kävi melkoinen tuuletus, uusia jäseniä on 60. 

Kotimaa-lehden teettämässä analyysissa kirkon tutkijat arvioivat, että uusi kirkolliskokous on edeltäjiään niukasti vapaamielisempi. Muutoksesta huolimatta näyttää siltä, että uusikaan kirkolliskokous ei ole hyväksymässä piispojen esitystä samaa sukupuolta olevien vihkimisestä kirkossa.

Kyseessä on kirkon opeille niin järisyttävä muutos, että se vaatii 3/4 -enemmistön kirkolliskokouksessa. Piispojen esityksen läpimenoon tarvitaan siis 75 prosentin kannatus.

Siirtyy ja siirtyy...

Keskustelun odotetaan käyvän Turussa kuumana puolesta ja vastaan. Piispojen esitys lähetetään puheenvuorojen jälkeen kirkon uskonoppeja vaalivaan perustevaliokuntaan. Valiokunta laatii piispojen esityksestä mietinnön – joko puoltavan tai vastustavan. Tästä kirkolliskokous sitten äänestää - aikanaan.

Kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimivan arkkipiispa Tapio Luoman mukaan valiokunnan mietintö ei ehdi valmistua tällä viikolla, joten äänestys siirtyy syksyn kirkolliskokoukseen (viikon mittaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa).

Eevasta ja Adamista – vai mistä?

Kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta heräsi evankelis-luterilaisessa kirkossa, kun tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa 2014. Maallinen lakimuutos ei edellyttänyt kirkkoa muuttamaan avioliittokäsitystään. Kirkko saa itse päättää, keitä vihkii.

Mutta avioliittolain muutoksesta tuli vääjäämättä piikki kirkon lihaan. Jätetäänkö kirkkohäitä haluavat homoseksuaalit ulos alttarilta? Pitäisikö kirkonkin muuttua?

Keskustelu kirkon sisällä on ollut ajoittain melkoista kekäleiden heittelyä. Homoliittojen vastustajien mukaan piispojen esitys on Raamatun vastainen. Tällöin vedotaan muun muassa luomiskertomukseen ja Raamatun kirjoituksiin vain miehen ja naisen yhtymisestä. 

Homoliittojen puolustajat sanovat, että Raamatun kirjoitukset ovat tässä asiassa ristiriitaisia eikä kirjasta löydy lopulta lainkaan oppia avioliitosta sellaisena kuin luterilainen kirkko sitä toteuttaa.

Oskari Nivala vihittiin samaa sukupuolta olevan kumppaninsa kanssa vastoin kirkon virallista kantaa 1:50

Lue myös:

    Uusimmat