Oikeuskansleri: Maahanmuuttajalasten opetukseen kiinnitettävä huomiota

Maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen laatuun on kiinnitettävä huomiota, linjaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka.  

Jonkka otti viime keväänä omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten maahanmuuttajalasten ja -nuorten oikeus perusopetukseen toteutuu.  

Selvitysten mukaan näiden nuorten syrjäytymisriski on muita nuoria selvästi korkeampi. Yksi syrjäytymisriskiin vaikuttava tekijä on se, millaiset kielelliset ja muut valmiudet lapsi ja nuori on saanut perusopetuksessa.  

– Opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille antaman lausunnon ja käytettävissä olleen muun aineiston perusteella valmistavan opetuksen ongelmat näyttävät liittyvän ensi sijassa opetuksen laajuuteen ja sisältöön, oikeuskanslerin tiedotteessa sanotaan.  

Maahanmuuttajalapset ja -nuoret osallistuvat perusopetuksen alussa enintään yhden lukuvuoden pituiseen valmistavaan opetukseen, jonka painopiste on suomen kielen opiskelussa.  

Oikeuskanslerin mukaan valmistavan opetuksen opettajien kelpoisuuden määrittelyn ja opettajien lisäkoulutuksen tarve tulisi selvittää. Lisäksi oikeuskanslerin mukaan olisi aiheellista selvittää, tulisiko valmistavan opetuksen järjestämisvelvollisuus sisällyttää perusopetuslakiin.   

Oikeuskansleri toi esiin myös huolensa siitä, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden puutteellinen kielitaito ei välttämättä mahdollista oppilashuollon ja muiden opetuksen tukitoimien hyödyntämistä.  

Oikeuskansleri on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriötä kertomaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä, mihin toimiin se aikoo ryhtyä päätöksessä esitettyjen näkemysten vuoksi.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja