OECD:n raportti: Suomen koulutustaso on noussut – naiset ja maahanmuuttajat ansaitsevat muita vähemmän

Kaikki eivät hyödy koulutuksesta samassa määrin, vaikka koulutustaso on noussut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, ilmenee Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n vuosittaisesta koulutusjärjestelmiä vertailevasta julkaisusta.

Raportin tuloksista kertoi Suomessa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomessa naiset ja ulkomailla syntyneet ansaitsevat selvästi vähemmän kuin samantasoisesti koulutetut miehet ja Suomessa syntyneet.

Vertailusta ilmenee myös muun muassa, että Suomi käyttää toiseksi eniten julkista rahaa koulutukseen suhteessa bruttokansantuotteeseen, opetusministeriö kertoo. Enemmän julkista rahaa koulutukseen käyttää vain Norja.

Julkaisun tiedot koskevat vuosia 2015–2017. Vertailun erityisteemana on yhdenvertaisuus. 

Lue myös:

    Uusimmat