Nuoret paheksuvat vanhemmuuden pakoilua: Alkoholista puhuttava kotona

Nuoret peittelevät alkoholinkäyttöään suojellakseen vanhempiaan pettymyksiltä, kertoo tuore tutkimus. 

Alkoholia käyttävät nuoret peittelevät jälkiään vanhemmiltaan monilla eri keinoilla. Peittelyn taustalla ei kuitenkaan välttämättä ole pelko sanktiosta. 

– Nuorten käyttämät strategiat eivät liity vanhempien uhmaamiseen ja kiinnijäämisen pelkoon, vaan taustalla on vahva halu suojella vanhempia oman toiminnan tuottamilta pettymyksiltä. Vanhempien suojaaminen on hyvin keskeisessä roolissa, kertoi erikoistutkija Jenni Simonen Päihdepäivillä.

Peittelemisen lisäksi nuoret käyttävät myös vapaaehtoisen avoimuuden strategiaa, jossa he kertovat vanhemilleen juomisesta, mutta jokseenkin valikoiden.

Alkoholikasvatus on tutkimuksen mukaan niin nuorten kuin vanhempienkin mielestä monimutkainen aihe, johon ei löydy yksiselitteisiä toimintatapoja. Tutkimus kuitenkin osoittaa, ettei alkoholikeskusteluja kannata vältellä kotona. Tutkimukseen osallistuneet murrosikäiset nuoret olivat yksimielisesti sitä mieltä, että vanhempien pitäisi keskustella alkoholista nuorten kanssa.

Simonen pitääkin kiinnostavana, etteivät nuoret halua sulkea vanhempiaan kokonaan alkoholinkäytön ulkopuolelle.

– Nuoret haluavat, että vanhemmat ottavat alkoholiasioissa auktoriteettiaseman. He toivovat sääntöjä ja rajoja ja paheksuvat, jos vanhempi ei ota sitä roolia, mitä häneltä odotetaan.

Tutkimus antaakin lohdullisen viestin vanhemmille.

– Vanhemmat, olkaa rohkeasti vanhempia myös alkoholinkäyttöön liittyvissä asioissa. Vanhemmilla on nuorten maailmassa keskeisempi rooli kuin vanhemmat itse uskoisivat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus on osa Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiön (ITLA) 5-vuotisohjelmaa, jossa 100 vuotta täyttävän Suomen kunniaksi tuotetaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Erikoistutkija Jenni Simonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta esitteli tutkimustuloksia Päihdepäivillä 19.5.2015.

Lue myös:

    Uusimmat