Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle: "Jokainen voi katsoa peiliin"

Monella alalla käydään läpi hankalia organisaatiomuutoksia, joihin liittyy myös irtisanomisia ja lomautuksia. Kilpailutilanne altistaa työpaikkakiusaamiselle.

Tärkeintä työpaikkakiusaamisen ehkäisyssä on puhuminen ja asioista tiedottaminen. Työpaikalla täytyy kertoa, missä ollaan menossa: on tärkeää puhua avoimesti ja selkeästi kriteereistä, joilla ihmisiä irtisanotaan tai lomautetaan eli kehen organisaation muutokset kohdistuvat. Näin vältetään myös ikävien kuulopuheiden leviäminen.

Jos työpaikallaan kokee tulleen kohdelluksi epäasiallisesti, täytyy asia ottaa puheeksi, jotta mahdollinen työpaikkakiusaaminen voidaan ehkäistä. Selvitysvastuu on aina esimiehellä. Jos omaa esimiestä on vaikea lähestyä hankalassa tilanteessa, voi tukea hakea esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta tai työterveyshuollosta.

On luonnollista, että kilpailua ja jännitettä syntyy työyhteisössä, jossa käydään läpi suuria muutoksia. Inhimillinen lähestymistapa on kuitenkin tärkeää:

– Meidät on laitettu tähän tilanteeseen, mutta ihmiset eivät ole muuttuneet, neuvoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia ajattelemaan.

Hyväksymättömyyden kulttuuri

Työpaikkakiusaaminen ei ole vain kiusatun ja esimiehen välinen ongelma. Myös kiusaamista havaitsevan tulisi puuttua siihen. Usein kuitenkin pelätään, että puuttuminen kääntyisi itseään vastaan.

– Työpaikalla täytyy sopia yhteisesti nollatoleranssista, jossa kukaan ei hyväksy kiusaamista. Kun näen, puutun, ohjeistaa Vartia.

Tärkeää on tunnistaa riskit, jotka voivat äityä kiusaamiseksi ja pysäyttää kierre ajoissa.

– Tällä hetkellä monessa yrityksessä on olemassa toimintamalli miten epäasiallista kohtelua ja kiusaamista ehkäistään ja miten kiusaamista kokevan, havainnoijan ja esimiehen tulee toimia, mutta ne eivät välttämättä toimi. Yhteisen hyväksymättömyyden kulttuurin eteen täytyy tehdä töitä. Lisäksi tarvitaan myös lisää koulutusta ja osaamista esimiehille ja muille toimijoille kiusaamiskokemusten selvittämiseen.  

– Jokainen voisi myös itse katsoa peiliin ja miettiä, miten käyttäytyy työkavereitaan kohtaan, Vartia painottaa.

Lue myös:

    Uusimmat