Nämä olivat jälleen suomalaisten yleisimmät käyntisyyt lääkärin vastaanotolla

Joka kymmenes terveyskeskus kirjaa puutteellisesti diagnooseja.

Verenpainetauti, selkäsärky ja ylähengitystieinfektiot olivat yleisimmät käyntisyyt avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolla myös viime vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yksittäisistä kirjatuista diagnooseista kyynärvarren murtuma aiheutti eniten käyntejä asiakasta kohti viime vuonna, kuten myös edellisvuonna. Keskimäärin käyntejä oli 1,6.

Koronavirusinfektio kirjattiin diagnoosiksi noin 3  000 avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnillä. Koronaepäily puolestaan kirjattiin diagnoosiksi yli 10  800 vastaanottokäynnillä viime vuonna.

Kaikkiaan avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle tehtiin viime vuonna 4,9 miljoonaa käyntiä.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottokäyntejä oli 4,3 miljoonaa. Yleisin käyntisyy oli terveyden ylläpito tai sairauden ennaltaehkäisy. Näihin lukeutuvat esimerkiksi rokotuskäynnit.

Vastaanottokäyntien syiden kirjauskattavuus ei ole noussut

Terveyskeskusten diagnoosien ja käyntisyiden kirjaamisessa on alueellisia eroja, THL kertoo. Suuremmissa terveyskeskuksissa kirjaaminen on usein kattavampaa.

Vastaanottokäyntien syiden kirjauskattavuus ei ole kuitenkaan noussut kahteen edelliseen vuoteen nähden. THL muistuttaa, että heikko kirjaamiskattavuus heikentää tilastojen sekä niiden pohjalta tehtyjen päätösten laatua.

Merkittäviä puutteita kirjaamisessa oli noin 11 prosentissa terveyskeskuksista. Näissä lääkäri oli kirjannut diagnoosin alle 30 prosentissa avosairaanhoidon vastaanottokäynneissä.

Lähes joka viidennessä terveyskeskuksessa lääkäri oli kirjannut diagnoosin yli 85 prosentissa käynneistä. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottokäynneillä käyntisyy oli kirjattu lähes 60 prosentissa käynneistä.

Nappaa videolta ohjeet terve selkä -jumppaan:

Kesätreeni: Toiminnallinen harjoitus 5:19

Lue myös:

    Uusimmat