Nämä merkit enteilevät potkuja

Potkut tulevat usein irtisanotulle puskista. Jos osaa katsoa, niiden merkkejä saattaa kuitenkin olla nähtävissä etukäteen.

Joskus merkit ovat tarkoituksellisia, koska työnantaja haluaa alaisen parantavan suoritustaan nopeasti tai tekevän itse päätöksen lähteä. Jos tilanteen kohentumiseen ei usko, voi olla viisainta alkaa etsiä uutta työpaikkaa.

Turhan nopeisiin johtopäätöksiin ei kaikesta huolimatta ole syytä rynnätä. Mieti aina, voisiko tilanteeseen olla irtisanomissuunnitelmien lisäksi jokin muu, looginen syy.

Työnkuva kutistuu ja vastuu vähenee

Esimies alkaa delegoida aina sinulle kuuluneita tehtäviä muille. Koordinoit ennen suuria projekteja, mutta enää kelpaat suunnilleen kahvin keittäjäksi. Et ennen ehtinyt kiireisyydeltäsi juuri hengähtämään, mutta nyt sinun täytyy kysellä töiden perään. Ehkä sinut nimitetään vetämään jotakin ”tärkeää erityisprojektia” samalla, kun normaalit vastuusi siirtyvät muiden kannettaviksi.

Saattaa olla, että esimies varautuu jo siihen, ettet ole paikalla. Hän ei halua, että ilmaan jää roikkumaan sinulle osoitettuja toimeksiantoja.

Joudut suurennuslasin alle

Kun yritys haluaa leikata kustannuksia palkoista karsimalla, sen täytyy varautua siihen, että joku tekijöistä poistuu. Yksi tapa tämän toteuttamiseen on alkaa tarkkailla työntekijöitä ja pyytää kaikilta kirjallisesti tarkat ja päivitetyt työnkuvaukset. Jotta yritys voi korvata sinut mahdollisesti vähempipalkkaisella työntekijällä tai järjestellä tehtäviä kokonaan uusiksi, sen täytyy tietää tarkkaan, mitä teet.

Sinua vältellään

Jos tietää, että joku tulee saamaan potkut, hänen lähellään ei ehkä pysty käyttäytymään normaalisti. Tämä koskee niin esimiehiä, henkilöstöosaston työntekijöitä kuin muitakin työkavereita.

Käytännössä esimerkiksi kutsut yhteisille lounaille saattavat loppua ja puhelut ja sähköpostit jäädä huomiotta. Lisäksi muut saattavat kokoontua palaveriin suljetun oven taakse ilman, että sinua on kutsuttu paikalle. Et ole enää perillä siitä, mitä yrityksessä on meneillään.

Lomista puhuminen saa esimiehen vaivautuneeksi

”Kesän kuviot eivät ole vielä selvillä”, kiertelee esimies, kun kyselet lomista. Ehkä johdossa ajatellaan sinun olevan poissa lomiin mennessä.

Toki joillakin työpaikoilla lomakuviot sumplitaan oikeasti vasta aivan viime metreillä.

Yrityksestä tihkuu epäilyttäviä uutisia

Kun mediassa alkaa tihkua vihjailuja yritystäsi koskevista yt-neuvotteluista tai johdon huonoista peliliikkeistä, ole varuillasi. Missä on savua, on usein myös tulta.

Työnantajayrityksesi ostettiin

Kun firma siirtyy uuden omistajan alle, yleensä tiedossa on jonkinlaista liikehdintää. Varsinkin jättimäisen konsernin osaksi sulauduttaessa saattaa olla, että kaikkia tekijöitä ei enää koeta tarpeellisiksi. Vanhat tekijät saatetaan pitää palkkalistoilla vain, kunnes emoyhtiön puolelta tuleva ”vastine” saadaan tehtävien tasalle.

Saat ”kurinpalautusta”

Esimies haluaa keskustella kanssasi vakavasti toimenkuvastasi tai tavastasi tehdä töitä. Jos on jatkuvasti myöhässä, ei saavuta asetettuja tavoitteita tai joutuu kahnauksiin työtovereiden kanssa, tämä tulee tuskin yllätyksenä. Yleensä ensin tulee suullinen huomautus, toisena kirjallinen varoitus ja kolmantena työsuhteen päättäminen.

Sinut yritetään saada epäonnistumaan

Jos yritys haluaa päästä jostakin työntekijästä eroon, tälle on loogista antaa kaikki pahimmat toimeksiannot ja mahdottomat aikataulut. Kun niissä epäonnistuu, irtisanominen on helpompaa.

Lähde: Womenshealthmag.com, Career-advice.monster.com, Uk.askmen.com, Rd.com, Linkedin.com, Time.com

Lue myös:

    Uusimmat