Nämä 10 merkkiä paljastavat, oletko hyvä ratkaisemaan ongelmia

Jokaisella ihmisellä on hieman erilaiset tyylit selviytyä ongelmistaan. Huffington Post -sivustolla listataan kymmenen asiaa, jotka viittaavat ihmisen olevan hyvä ongelmien ratkomisessa.

Erilaisia ongelmia ratkotaan päivittäin, mutta kuinka vaikeuksista selviää ilman ylimääräistä draamaa?

Ratkaisu tärkein

Ongelmanratkaisussa loistavien henkilöiden ei aina tarvitse olla oikeassa. Hyvät ongelmanratkojat keskittyvät mieluummin siihen, että löytävät ongelmaan oikean ratkaisun.

Erilaista tiedonkäsittelyä

Hyvät ongelmanratkaisijat yrittävät löytää uusia keinoja selvitä erilaisista vaikeuksista.He hyödyntävät muun muassa erilaisia lähteitä, tekevät testejä ja toimivat esimerkiksi yksin tai ryhmässä.

Uusia mahdollisuuksia

Ongelmanratkaisuja pelkäämättömät henkilöt näkevät ongelmassa uuden mahdollisuuden. Hyville ongelmanratkaisijoille ongelma on keino löytää tai oppia itsestään tai kyseisestä asiasta jotain uutta.

Mikä on varsinainen ongelma?

Hyville ongelmanratkaisijoilla on selkeä käsitys ongelmasta. Näin ollen he pystyvät keskittymään ongelmaan täysin ja löytävät useita erilaisia ratkaisuja.

Millainen ratkaisu?

Tietävät eron helpon ja monimutkaisen ratkaisun välillä. Hyvät ongelmanratkaisijat eivät aina vaadi ongelmalle monimutkaista ratkaisua, vaan osaavat myös tyytyä simppeleihin ratkaisuihin.

Sosiaaliset taidot

Hyvät ongelmanratkaisijat ovat sosiaalisesti taitavia. Heidän on helppo kommunikoida muiden kanssa ja he löytävät ymmärrettäviä ratkaisuja vaativiinkin ongelmiin.

Ajattelevat muita

Hyvät ongelmanratkaisijat välttävät ongelmien kehkeytymistä ja he eivät myöskään yritä ratkaista ongelmia muiden kustannuksella. He eivät tavoittele ainoastaan omaa etuaan.

Ennaltaehkäisy

Hyvät ongelmanratkaisijat pyrkivät ehkäisemään ongelmia ennen niiden syntymistä.

Vaihtoehdot

Hyvät ongelmanratkaisijat etsivät useita ratkaisuja samaan tilanteeseen, jotta heillä on myös varasuunnitelma ensimmäisen suunnitelman mahdollisesti epäonnistuessa.

Odotukset

Hyvillä ongelmanratkojilla on kohtuulliset odotukset asioiden suhteen. He ymmärtävät, että kaikissa tilanteissa on useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. He tietävät, milloin kannattaa pysyttäytyä nopeissa ratkaisuissa, ja milloin kannattaa olla luova.

Hyvät ongelmanratkojat käsittelevät ongelman useasta eri vinkkelistä, mutta osaavat myös hyödyntää intuitiotaan. Ongelmia ei myöskään saa ottaa liian henkilökohtaisesti, sillä tällöin päättelykyky herpaantuu ja ratkaisun löytyminen saattaa tuntua lähes mahdottomalta.

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat