Nainen, älä vaadi itseltäsi liikaa – olit sitten minkä ikäinen tahansa

Tämän päivän nainen suhtautuu itseensä melko vaativasti ja yrittää pärjätä monella elämän osa-alueella. Eri-ikäisillä naisilla elämä tuo eteen erilaisia haasteita.

Terveystalon työterveyspsykologi Annamari Heikkilä kuvailee näin äitienpäivän kynnyksellä ajallemme tyypillistä ilmiötä vaativuudeksi.

– Naiset odottavat itseltään paljon. Vanhemmuus, työ, parisuhde, omasta itsestä huolehtiminen ja sosiaalinen elämä asettavat kaikki omat vaatimuksensa, joiden ristipaineessa naiset kulkevat. Haastavinta on varmasti lapsiperhe-elämää elävillä naisilla, Heikkilä sanoo.

Vaativuuden teema näkyy työterveyspsykologin mukaan myös nuoremmilla naisilla, joilla ei ole välttämättä lapsia tai parisuhdetta – silloin panostetaan uraan.

Eläkeiän kynnyksellä olevat naiset taas ovat usein inspiroituneita työstään ja odottavat innolla eläkepäiviään ja mahdollisten lastenlasten hoitamista. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne aiheuttaa toki epävarmuutta myös vanhemmissa ikäluokissa.

– Ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta ja ovat huolissaan jatkotyöllistymisestä, jos ikää on jo enemmän, kertoo Heikkilä.

"On ihan ok, vaikka et tänään meditoinutkaan!"

Yhteiskunnan digitalisoituminen on tuonut valtavan määrän tietoa ihmisten ulottuville ja tätä myötä esimerkiksi vanhemmuus on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti.

– Ei aiemmin ollut kasvatusoppaita, erilaisia neuvoja tai psykologista tutkimustietoa samalla tavalla saatavilla. Nyt ollaan tietoisempia siitä, mitä on hyvä vanhemmuus tai hyvä äitiys. Tiedon lisääntyminen saattaa kuitenkin osaltaan lisätä ihmisten ahdistusta. Kun ymmärretään monipuolisemmin miten pitäisi toimia, syntyy ristipaine, Heikkilä kuvailee.

Omasta itsestä huolehtiminen on elämän muiden osa-alueiden lisäksi useimmille naisille tärkeää. Ohjeet tasapainoiseen, terveelliseen ja seesteiseen arkeen ovat vuosien saatossa kasvaneet räjähdysmäisesti. Hyvinvointikeskustelun ja terveystiedon lisääntyminen asettaa myös paineita naisille. Heikkilä kuitenkin muistuttaa tolkusta ja arjen realiteeteista.

–  On ihan ok, ettei aina ole täydellisessä zen-tilassa tai meditoi päivittäin, Heikkilä rohkaisee.

Tiedon lisääntymisellä on toinenkin puoli: Erilaiset verkkofoorumit, sosiaalinen media ja muut paikat, joissa on lupa puhua tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen keskusteluun ja arjen jakamiseen.

– Naisilla on luontainen halu oman toiminnan ja oman itsensä analysoimiseen. Se on ehdottomasti vahvuus, vaikka johtaa joskus myös turhaan murehtimiseen. Naisilla on kuitenkin erinomainen kyky hyötyä sosiaalisesta tuesta ja he osaavat jakaa murheitaan, Heikkilä toteaa.

Naisilla edelleen heikompi asema työmaailmassa

Heikkilän mukaan naisten vahvuus on sosiaalisten verkostojen ja kohtaamisten luomisessa.

– En usko, että mikään tulee koskaan korvaamaan todellista läsnäoloa. Ihmisten välillä liikkuu ja syntyy aina jotain niin ainutlaatuista, ettei sen merkitys tule tulevaisuudessa poistumaan vaan pikemminkin kasvamaan, ennustaa Heikkilä.

Raskaudet, synnyttäminen, imettäminen ja vanhempainvapaiden toistaiseksi epätasa-arvoinen jakaantuminen miesten ja naisten välillä asettaa naiset miehiä heikompaan asemaan työmaailmassa.

Se minkä naiset häviävät työelämässä jo pelkästään biologian asettamien reunaehtojen vuoksi, kääntyy voitoksi hyvien sosiaalisten taitojen, verkostoitumisen ja tunteista puhumisen myötä.

Lähde: Terveystalo

Lue myös:

    Uusimmat