Näin syksyllä toimitaan, jos lähiopetusta ei voida järjestää – korkeakouluopiskelijoille luvassa poikkeuksellinen muutos opiskeluoikeuteen liittyen

32:14
Koulut aukeavat ensi viikolla – millaiseksi lukuvuosi muodostuu?

Opiskelijat palaavat pian koulunpenkille. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo tiedotteessaan, että koronaviruksen mahdollisiin muutoksiin varauduttu väliaikaisilla lakimuutoksilla.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta.

Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin ja välttää tai vähentää tarpeettomia fyysisisiä lähikontakteja. Varhaiskasvatus tulisi järjestetää mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä.

Näin voidaan toimia poikkeusoloissa

Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita. 

Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opinto-ohjaukseen sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin poikkeusjärjestelyjen aikana.

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lakia on muutettu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. 

Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin.

Korkeakouluopiskelijan opiskeluoikeutta voidaan pidentää

Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Jos opinnot viivästyvät korkeakoulujen epidemian vuoksi tekemien opetusjärjestelyjen takia, otetaan se huomioon opiskeluoikeuden jatkamisesta päätettäessä.

Videot

Uusimmat

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja