Mopokortin pakollisuus näkyy tilastoissa – loukkaantuneiden määrässä merkittävä lasku!

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan mopoilijoiden turvallisuus on selvästi lisääntynyt.

Mopoilun aloituskustannukset voivat nousta nykyään pitkälle yli tuhanteen euroon. Mopokortin suorittaminen autokoulussa maksaa Autokoululiiton mukaan keskimäärin noin 400 euroa, minkä päälle tulee vielä viranomaiskuluja noin 150 euroa. Sitten pitäisi vielä hankkia mopo ja siihen vakuutus. 

Mopoautolla kuluja tulee vieläkin enemmän. Kustannuksia saa alennettua, jos vanhempi suorittaa lupaopettajan kokeen ja opettaa lastaan, mutta opetusluvallakin kortin hinnaksi tulee viranomaiskuluineen noin 350 euroa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista ei oteta suoraa kantaa mopokortin hintaan, mutta todetaan kortin selvästi lisänneen turvallisuutta. Kortti tuli pakolliseksi vuonna 2000, jolloin sen sai suorittamalla vain kirjallisen kokeen.

Vuodesta 2011 alkaen mopokorttia mielivän on pitänyt osallistua teoria- ja ajo-opetukseen sekä suorittaa teoriakoe. Lisäksi täytyy läpäistä mopon käsittelykoe. 

– Opetuksen ja käsittelykokeen tultua pakolliseksi ovat sekä kuolemaan johtaneet onnettomuudet että loukkaantumiset olleet laskussa, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafista. 

Mopokortin on suorittanut jo 440 000 suomalaista

– Kuolleiden mopoilijoiden määrä on laskenut kuudesosaan pahimpien vuosien lukemista opetuksen ja käsittelykokeen tultua pakolliseksi 2011. 

– Loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosenttia. 

– Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin viisi ja loukkaantunut 700 mopoilijaa vuosittain. 

– Vuoden 2014 loppuun mennessä mopokortti on myönnetty jo yli 440000 suomalaiselle.  

– Mopokortin suorittaneista 42 prosenttia on tyttöjä ja 58 prosenttia poikia.  

– Tyttöjen osuus mopokortin suorittaneista on kasvanut vuosi vuodelta.   

Aitoa turvallisuutta

Ajo-oikeutta mopoautoon ei ole enää saanut tavallisella mopokortilla tammikuusta 2013 lähtien, vaan se vaatii oman korttinsa. Mopoautoilijat suorittavat oman kurssinsa päätteeksi ajokokeen liikenteessä. 

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi sanoo, etteivät mopokortti ja mopoautokortti ole suuri bisnes autokouluille. Hänen mukaansa mopokorttiopetus on noin viisi prosenttia autokoulujen kokonaisliikevaihdosta. 

– Autokoulut ovat hankkineet mopo-opetusta varten uutta kalustoa, kouluttaneet opettajia sekä hankkineet opetusmateriaalia. Tähän kun lisätään vielä se, että mopo-opetuksessa opetetaan aina yhtä oppilasta kerrallaan, ei puhuta merkittävästä liiketoiminnasta, Jokilampi toteaa. 

Jokilampi on sitä mieltä, että tiukentuneet vaatimukset ovat tuoneet aidosti turvallisuutta liikenteeseen. 

– Pakolliseksi tullut käsittely tai ajokoe on varmasti lisännyt aloittelevien mopoilijoiden taitoja, mikä osaltaan on vähentänyt onnettomuuksia. 

Lue myös:

    Uusimmat