Monet kevytyrittäjistä haavoittuvassa asemassa työelämässä – määrä kolminkertaistunut nopeasti

Monen iäkkään ja ulkomailla syntyneen toimeentulo voi olla riippuvainen kevytyrittäjyydestä, vaikka mediaanitulo on alle kaksi tonnia vuodessa.

Kevytyrittäjien määrä lähes kolminkertaistui viidessä vuodessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta. Kevytyrittäjillä tarkoitetaan työnsuorittajia, jotka ovat laskutuspalveluyritysten asiakkaita.

Palveluita käytetään esimerkiksi keikka- tai alustatöiden laskuttamiseen. Suomessa esimerkiksi monet ruokalähetit ovat työskennelleet kevytyrittäjinä.

Eläketurvakeskus tutki kevytyrittäjien urapolkuja, tuloja ja eläkekertymää vuosilta 2017–2022. Tänä aikana kevytyrittäjien määrä nousi 23  000:sta 68  000:een.

Kevytyrittäjien taustat vaihtelevat. Suurin osa heistä on Suomessa syntyneitä miehiä. Moni on opiskellut, ollut työttömänä tai maahanmuuttajien tapauksessa asunut ulkomailla ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistään.

Viiden vuoden tutkimusjaksolla havaittiin, että kevytyrittäjinä toimivat ovat entistä nuorempia, yhä useampi on ulkomaalaistaustainen ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen.

–  Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ovat ryhtyneet aiempaa useammin kevytyrittäjiksi, sanoo erikoistutkija Susanna Sten-Gahmberg tiedotteessa.

Tyypillisesti kevytyrittäjät ovat 20–40-vuotiaita. Vuonna 2022 noin neljännes kevytyrittäjistä oli ulkomailla syntyneitä.

Haavoittuvimpien sosiaaliturva vaarassa

Kevytyrittäjyys on ETK:n mukaan usein lyhytaikaista ja näyttää useimmiten toimivan lisätulojen lähteenä. Vuonna 2022 kevytyrittäjyydestä saatu mediaanitulo oli 1  700 euroa.

Neljä viidestä kevytyrittäjästä sai muitakin ansiotuloja kuin kevytyrittäjätuloja vuonna 2022. Heistä lähes 60 prosenttia oli myös työsuhteessa.

–  Vaikka kevytyrittäjyydestä saadut tulot ovat keskimäärin pieniä, varsinkin monen iäkkäämmän sekä ulkomailla syntyneen kevytyrittäjän toimeentulo näyttää riippuvan kevytyrittäjyydestä elinkeinona, Sten-Gahmberg sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi yli viisikymppiset ulkomaalaistaustaiset miehet, joiden kevytyrittäjätulot muodostivat keskimäärin 57 prosenttia heidän kaikista ansiotuloistaan vuonna 2022.

Vastaaviin väestöryhmiin verrattuna kevytyrittäjien tulot kasvoivat aloittamista seuraavina vuosina nopeammin kuin heillä, jotka eivät toimineet kevytyrittäjinä.

Eläkekertymä ei kuitenkaan kasvanut samaan tahtiin, mikä viittaa siihen, että kevytyrittäjyydestä saatuja tuloja ei ole vakuutettu yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) kautta.

Tämä johtuu siitä, että lähes 80 prosentilla kevytyrittäjyydestä saadut tulot jäivät alle YEL-vakuutuksen alarajan, joka oli 8  260 euroa vuonna 2022.

–  Vakuutusjärjestelmä nykyisellään ei takaa kevytyrittäjille eläkkeen kertymistä, mikä saattaa heikentää kevytyrittäjien sosiaaliturvaa verrattuna muuhun väestöön, Sten-Gahmberg sanoo.

Erikoistutkijan mukaan uuden työn muodot tulisi huomioida aiempaa paremmin sosiaaliturvaa kehittäessä, kun kevytyrittäjiksi ryhtyy kasvava joukko maahanmuuttajia ja muita työmarkkina-asemaltaan haavoittuvampia ihmisiä.

Lue myös:

    Uusimmat